Украйна въвежда задължителни декларации за всички превозвачи

17.11.2020

Украйна въвежда задължителни декларации за всички превозвачи

В Украйна влязоха в сила изменения на Митническия кодекс, според които превозвачите на стоки са задължени да подават Обща декларация за превоз. Това се отнася за всички стоки, доставени на украинска територия, както и за транзитния трафик.

От 7 ноември декларацията трябва да се подава от превозвачи, извършващи превоз на стоки през украинската граница, или от украински митнически брокери, действащи от името на компании.

Преди това разпоредбите на Митническия кодекс позволяваха предварително уведомяване за намерение за внос на стоки да бъде изпратено до компетентния митнически орган. В случай на транзитен товар не се изискваше предварително уведомяване. Сега обаче липсата на декларация ще доведе до отказ за влизането на стоки в Украйна.

Декларацията трябва да се подава само в дигитален формат. Тя трябва да бъде с електронен подпис чрез потребителския акаунт или API на www.cabinet.customs.gov.ua. Според асоциацията на автомобилните превозвачи Asmap, тъй като чуждестранните превозвачи нямат електронен подпис, те няма да могат сами да подават декларации до митническите органи.

Декларацията трябва да бъде подадена до компетентния митнически орган в района на граничния пункт, през който ще бъдат транспортирани товарите.

Срокове за подаване на декларации за превоз в Украйна

Автомобилен транспорт:
- не по-късно от 1 час преди пристигането на товара на първия граничен пункт.

Железопътен транспорт:
- транспорт с продължителност 2 часа или повече - не по-късно от 2 часа преди пристигане на граничния пункт,
- транспорт с продължителност по-малка от 2 часа - не по-късно от 1 час преди пристигане на граничния пункт.

Морски транспорт:
- не по-късно от 4 часа преди пристигането на товара на първия граничен пункт.

Въздушен транспорт:
- транспорт с продължителност 4 часа или повече - не по-късно от 4 часа преди пристигане на граничния пункт,
- транспорт с продължителност по-малка от 4 часа: не по-късно от момента на излитане на самолета.

Номерът на декларацията ще бъде автоматично прибавен към потребителския акаунт. Ако декларацията е подадена чрез API, информацията за регистрационния номер на декларацията ще бъде предоставена от митническия орган чрез съобщение от компанията. Митническите служби проверяват декларациите в рамките на един час от подаването.

Не се изискват декларации за превоз на военна техника, писма и пощенски картички, спортна екипировка за участници в официални спортни състезания и др. Транзитът по море, вътрешни водни пътища и въздух също е освободен от задължението (ако по време на престой на митническата територия на Украйна транспортните средства не спират в пристанища или летища, разположени на тази територия).

<< Обратно към новините