Регистрирайте се за 8. издание на Логистична Бизнес Конференция на 27.10.2020 г.!

Шофьорите със специално разрешение за Кент от 2021-а

13.10.2020

Шофьорите със специално разрешение за Кент от 2021-а

Правителството на Обединеното кралство потвърди, че всички международни шофьори на камиони, влизащи в Кент по маршрут за Европа, ще се нуждаят от разрешение за достъп от 1 януари.

[✕]

Разбираемо е, че много шофьори и превозвачи ще имат въпроси относно разрешителното, а отговорите могат да се открият в 138-страничния документ - The Border With the European Union (Границата с Европейския съюз).
Какво представлява разрешението за достъп до Кент?

Разрешението за достъп на Кент е сертификат за шофьори, изпълняващи международни транспортни курсове от Великобритания до Европа. Целта му е да гарантира, че шофьорите вече са попълнили необходимата документация за преминаване в ЕС, преди да влязат в Кент. Той ще бъде издаден дигитално на шофьори, които получат „зелен“ или „жълт“ резултат от услугата Check an HGV is Ready to Cross the Border.

[✕]


Кой се нуждае от разрешението за достъп на Кент?

Всички шофьори на камиони (както британски, така и извън Великобритания), които изпълняват международни транспортни задачи и се отправят към Европа през окръг Кент, за да пресекат Ламанша. Шофьорите на тежкотоварни превозни средства, които извършват вътрешни курсове, които започват или завършват в Кент, НЯМА да се налага да получават KAP.

Как може да се получи разрешителното?

Докато пристигането в окръг Кент, вече трябва да имате разрешение за достъп. За да получите разрешение за достъп на Кент, трябва да получите зелена светлина от услугата Check an HGV is Ready to Cross the Border. По принцип това означава, че докато пристигнете в окръг Кент, трябва да имате цялата необходима документация, сортирана и декларирана онлайн.

Какво представлява услугата Check an HGV is Ready to Cross the Border?

Услугата Check an HGV is Ready to Cross the Border (известна до неотдавна като Smart Freight system) ще бъде многоезична онлайн услуга за RoRo бранша. Тя ще задава въпроси, свързани с очаквания граничен контрол от ЕС, за да се гарантира, че шофьорът на камиона разполага с всички необходими документи, преди да отпътува. Услугата ще включва онлайн портал за регистрация на движението на стоки, както и оперативно приложение за проверка на съответствие с услугата.

Възоснова на декларираната информация услугата ще посочва дали шофьорът на камион е готов за прекосяване на границата, или не. Ако той получи зелен сигнал, това означава, че цялата необходима документация е налична и стоките могат да бъдат откарани до пристанището.

Жълт сигнал означава, че документацията е обявена за налична, но стоките могат да бъдат откарани до пристанището само след като водачът отиде в HMRC офис или чрез упълномощен изпращач трета страна завърши митническите процеси и получи MRN баркод.

При червен сигнал някои от документите липсва и стоките не може да бъдат откарани до пристанището.

Кои са необходимите документи?

Услугата Check an HGV is Ready to Cross the Border ще попита дали е налична приложима митническа документация, например:
Референтен номер на движение (MRN) за митническата декларация на ЕС за внос
Транзитен придружаващ документ
Карнет АТА
Карнет TIR

За стоките услугата ще попита дали се съхранява конкретна документация, например:
Здравни сертификати за износ
Фитосанитарни сертификати
Catch сертификати
Документация за определени стоки, подлежащи на ограничение напр. CITES стоки

За какъв период е валидно разрешението за достъп до Кент (KAP)?

Всеки KAP ще бъде валиден за 24 часа, за да покрие едно пътуване.

Какво се случва, ако липсва разрешение?

Служителите на полицията и на DVSA ще могат да налагат наказания на превозвачи, които се отправят към Дувър или към Евротунел без KAP. Глобата от £300 на камион ще бъде наложена на водача, а не на превозвача или спедитора, който носи официална отговорност за попълването на митническите документи.
Пътуването в нарушение при „червен“ резултат или неизползването на услугата Check an HGV is Ready to Cross the Border (без валидна KAP) ще бъде нарушение, подлежащо на санкция.
Водачът може да получи няколко глоби, ако е нарушил няколко изисквания.

<< Обратно към новините