22. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2019. Включете се с нови възможности в Интернет версията!  Абонирайте се още сега за 2019 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

Къде изчезна бизнес доверието?

09.07.2019

 Къде изчезна бизнес доверието?

Кофас: Напрегнатата ситуация в сектори като автомобилната индустрия, металургията, дистрибуцията и текстила е показателна за  уязвимостта на глобалната икономика.

[✕]

Спад  в световната търговия се наблюдава през първата половина на годината и дори през втората да се очаква леко възстановяване, то вероятно ще понесе 0,7% спад, считат експертите на Кофас. Очаква се световният икономически растеж да намалее от 3,1% през 2018 г. до 2,7% през 2019 г. и след това да остане стабилен през 2020 г. В този контекст Кофас очаква ръст в неплатежоспособността на компаниите в по-голяма част от страните през тази година.

Напрегнатата ситуация в сектори като автомобилната индустрия, металургията, дистрибуцията и текстила е показателна за  уязвимостта на глобалната икономика.  За втори път в рамките на шест месеца Кофас понижава оценката си за кредитния риск на автомобилните компании в 13 държави, както и почти всички оценки на риска в автомобилния сектор в Европа.

[✕]

Трудностите, пред които е изправен автомобилният сектор,  са показателни за проблемите в глобалната икономика. Същевременно цикличното забавяне в много региони и политическите рискове, породени до голяма степен от търговския протекционизъм и променящото се поведение на потребителите (напр. висококачествено домакинско оборудване в Китай и новите разпоредби за борба със замърсяването в Европа) допринасят за усложненията в сектора.

Търговското напрежение между Китай и Съединените щати ще допринесе за забавянето на икономиката на САЩ, както и за  по-ниско вътрешно търсене, като се очаква икономически растеж от 2,5% тази година и едва 1,3% през 2020 г., спрямо 2,9% през 2018 г. За Китай търговската война доведе до значителен спад в износа към САЩ. Отчетен е спад от 10% през първите четири месеца на годината. Търговското напрежение оказва влияние върху цялата световна икономика.

По-общо казано, несигурният  резултат от преговорите между китайското и американското правителство и напрежението, което се усеща в атмосферата, породено от търговската война, продължава да оказва влияние върху  бизнес доверието. В много страни по света се отчита спад на бизнес доверието през последната година, особено в производствените сектори, споделят експертите на Кофас. Такъв е случаят в Германия, където показателите за бизнес доверие като IFO, отчетени през месец юни, са най-ниските за последните пет години. Наблюдава се и тенденция към намаляване на годишния темп на промишлено производство. Кофас прогнозира икономически растеж за Германия от 0,8% тази година в сравнение с 1,5% миналата година. Също така анализаторите понижават оценката си за риска в Германия от A1 на A2. Оценките за три икономики, които се влияят пряко от ситуацията в Германия, също са понижени. Кофас понижава оценката си за Чехия и Словакия (от А2 до А3), както и за Австрия (от А1 до А2). Бизнес рискът също се увеличава в Исландия (понижен до А3). По-благоприятно е развитието в държави като Узбекистан (оценка повишена от C до B) и Киргизстан  (оценка повишена от D на C), където оценката на риска се подобрява и компаниите се възползват от относително отворената икономика и политика.


 

<< Обратно към новините