22. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2019. Включете се с нови възможности в Интернет версията!  Абонирайте се още сега за 2019 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

Въвеждат нови правила за сертифициране на морски лица

10.06.2019

Въвеждат нови правила за сертифициране на морски лица

Съветът на Европейския съюз прие опростени правила за обучението и сертифицирането на морските лица. Това бе съобщено от институцията в съобщение за медиите.

Рационализираната регулаторна рамка ще спомогне за поддържането на високо ниво на безопасност в морето и предотвратяване на замърсяването. Освен това рамката ще улесни още повече свободното придвижване на морските лица в ЕС, което ще направи сектора на корабоплаването в ЕС по-привлекателен като възможност за професионална реализация, се посочва още в информацията. Това ще спомогне да се преодолее недостигът на квалифициран персонал.

Реформата цели да съгласува правилата на ЕС с международните и да направи по-ефикасен и по-ефективен централизирания механизъм за признаване на свидетелствата на морските лица от трети държави. С преразглеждането ще се повиши и правната яснота по отношение на взаимното признаване на свидетелствата на морските лица, издадени от държавите членки.

Международната рамка в тази област е Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците на Международната морска организация (ММО). Съгласно общия механизъм на ЕС за признаването на свидетелствата на морските лица от трети държави Комисията редовно извършва проверки, за да се гарантира, че държавите членки на ЕС, и третите държави спазват изискванията на директивата на ЕС и конвенцията на ММО. С изменената директива ще се опрости процедурата за признаване на новите трети държави и ще се преразгледат сроковете.

Що се отнася до признаването на морските лица от други държави членки, новите правила ще поясняват кои свидетелства е необходимо да бъдат взаимно признавани, за да могат морските лица със свидетелство, издадено от една държава от ЕС, да работят на борда на плавателни съдове под флага на друга държава от ЕС.

Процедура и следващи стъпки

На 11 февруари 2019 г. румънското председателство и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по проекта на директивата.

Предстои правният акт да се публикува в Официален вестник на ЕС. Актът ще влезе в сила 20 дни след публикуването му. След това държавите членки ще разполагат с две години, за да включат разпоредбите му в националното си законодателство.

<< Обратно към новините