22. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2019. Включете се с нови възможности в Интернет версията!  Абонирайте се още сега за 2019 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

Работодатели: По-ниски заплати при дуално обучение

12.09.2018

Работодатели: По-ниски заплати при дуално обучение

Да се намали долната граница на трудовото възнаграждение на работещите ученици от 90% на 50% от минималната работна заплата (МРЗ).

За това настояват от Българската Стопанска камара (БСК) в предложенията си за законодателни промени, целящи облекчаване на процедурите за прилагане на дуалното обучение, респективно – за увеличаване на интереса към тази форма на образование.
Предложението за намаляване на минималното заплащане е аргументирано с факта, че в процеса на работа обучаемият придобива знания, умения, трудови и професионални навици, за което конкретният работодател влага ресурс, като поема определени рискове - както по отношение на количеството и качеството на крайния резултат от положения труд, така и спрямо крайния резултат от обучението. Настоящият минимален размер от 90% от МРЗ прави наемането на ученици в дуална форма на обучение неатрактивно за работодателите. Освен това, няма пречки чрез браншово или фирмено колективно трудово договаряне да се постигне по-високо ниво на заплащане, което ще бъде съобразено с възможностите на конкретния работодател и/или сектор на икономиката.
Освен това от БСК настояват сключването, администрирането и прекратяването на трудовото правоотношение за целите на дуалното обучение да става по облекчена процедура. За наемането на работа на ученици, обхванати от дуална форма на обучение, да не се изисква разрешение от Инспекцията по труда за всеки отделен случай, както и да се намали възрастовата граница за наемане от 16 на 15 години.
С цел насърчаване на работодателите за по-активно включване в системата на дуалното обучение, БСК препоръчва осигурителните вноски за наетите ученици да се поемат от държавния бюджет. Според експертите на Камарата, очакваните допълнителни разходи няма да надхвърлят 30 млн. лв. годишно при максимално допускане за ангажиране на около 50% от учащите в дуално обучение от 3 випуска и отчитане на допълнителните постъпления от ДДФЛ. В същото време, работодателите и учащите ще бъдат насърчени допълнително за широко прилагане на системата за дуално обучение, ранно включване в пазара на труда и придобиване на трудов и осигурителен стаж.
Предложенията на БСК се правят по повод обсъждания в Народното събрание проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и се отнасят до конкретни текстове в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за професионално образование и обучение. Адресати на документа са парламентарните комисии по образование, по икономическа политика, по здравеопазване и по труда, социалната и демографската политика.

<< Обратно към новините