IFOY: ARCOS на DS Atomotion регулира автономните машини

03.07.2023

IFOY: ARCOS на DS Atomotion регулира автономните машини

Софтуерът ARCOS на DS Atomotion дава възможност за управление на различни типове автономни машини.

Той беше номиниран в категория Интралогистичен софтуер на IFOY AWARD 2023.

Automated Guided Vehicles (AGV) са известни с неуморното изпълнение на техните транспортни поръчки. Те се движат по предварително зададени маршрути и доставят съответните транспортни товари до техните дестинации. Всяка лента, крива или кръстовище е внимателно планирано, за да се реализира възможно най-високата ефективност на системата. По този начин се изключва взаимно възпрепятстване на превозните средства или дори блокиране.

Автономните мобилни роботи (AMR), от друга страна, сами са отговорни за достигането на своите дестинации. Често им се предоставя само цел и карта на оперативната среда. С помощта на сензори те непрекъснато записват околната среда и могат да реагират на промените. Независимото планиране на техните пътища им позволява да избягват препятствията, но носи риск взетите решения да повлияят негативно на ефективността на цялостната система. Отделните превозни средства могат да си пречат или дори да се блокират взаимно.

Разбираемо е, че за операторите в заводите е изкушаващо да използват положителните характеристики и на двата типа автономни превозни средства. Затова компанията DS Atomotion комбинира силните страни на двата свята (AMR и AGV), поставяйки крайъгълен камък в индустрията. Според изискванията на оператора превозните средства могат да действат автономно и да избягват препятствия, без да се блокират.

Повече за софтуера ARCOS на DS Atomotion четете в бр. 5 на списание ЛОГИСТИКА.

<< Обратно към новините