STAMH модернизира новия склад на Phoenix Pharma

06.01.2022

STAMH модернизира новия склад на Phoenix Pharma

Новите системи в логистичния център край Варна са ориентирани към мигновена подготовка на поръчките, по-добра организация и максимално оползотворяване на пространствoто.

Макар и електронното здравеопазване да изостава в България, то е приоритет в целия Европейски съюз. А водещите фармацевтични компании, вече се подготвят за него, чрез модернизация на логистичните си бази и оборудването в тях.

Новите складови системи и автоматизираните конвейерни системи за интралогистичен транспорт, внедрени от STAMH Group доведоха до ключови промени в начина на работа в склада на Phoenix Pharma край Варна. Те са комбинация от няколко продукта на STAMH, интегрирани в една гъвкава и скорoстна складова система за съхранение и обработка.

Инженерният екип на STAMH дефинира няколко зони за пикиране на продукти и подготовка на поръчки от аптеки и болнични заведения. Всеки фармацевтичен продукт има добре дефинирана позиция в склада, а операторите не губят ценно време в търсене на отделни артикули или прекосяване на дълги дистанции. “Новото оборудване на практика превръща дистрибуционния център на Phoenix Pharma в едно по-добро и по-организирано място за работа,“ споделя Надежда Благоева, технически директор в STAMH.Системата за интралогистичен транспорт е изградена от вискотехнологични конвейерни системи със Zero Pressure Accumulation технология. Тя пести енергия, като автоматично активира последователно монтирани конвейерни модули, само когато се налага транспортирането на касети за събиране на продукти. Операторите в склада, вече не трябва да пренасят тежки кашони, колички или касети или да прекосяват дълги дистанции, а това спестява много време и усилия.

Системите от стелажи в новооборудвания логистичен център са комбинация от поцинковани безболтови решения за леки товари – MITO, стелажи с ролкови легла тип Carton Flow, над които е изградена здрава и надеждна конструкция от стелажи тип Conventional. Последната е предназначена за буфериране на над 500 палета, организирани в 5 нива на стифиране. По този начин ефективно се оползотворява вертикалното пространство.

Новият дистрибуционен център разполага с над 10 000 позиции за единични стоки, което позволява ефективна обработка на над 10 000 различни фармацевтични продукти, независимо от съдържанието и броя артикули във всяка една от тях.

Складовите оператори ще работят с 8 цифрени позиционни кодове, които индикират зоната, реда, секцията и точната позиция на всеки артикул. Винаги когато касетата за пикиране на артикули премине през зоната на складов оператор, той трябва да се пресегне и да постави желания продукт в нея.Новите моторизирани конвейери и транспортьори, по-добрата организация и интелигентното зониране, водят до намаляване на оперативните разходи и по-рентабилни логистични операции за Phoenix Pharma.

“Скоростната обработка на всички поръчки в началото на логистичната верига – а именно новооборудвания дистрибуционен център, води до по-бърза доставка и по-доволни клиенти,” споделят представители на инженерният екип в STAMH Group.

<< Обратно към новините