Ръстът на онлайн търговията засилва търсеното на логистични площи

04.08.2021

Ръстът на онлайн търговията засилва търсеното на логистични площи

Недостигът на налични площи и възприемането на устойчиви решения са сред най-големите предизвикателства.


 

Търсенето на логистични площи (складове и дистрибуционни бази) ще продължи да се засилва през следващите три години, дори в сравнение с последните повишени нива, според изследването „The Future of Global Logistics Real Estate“ на консултантската компания JLL. Проучването е проведено сред 720 експерти по логистика в 43 държави. Най-значителен ръст ще се наблюдава в сектора за електронна търговия. Тя е представлявала над 16% от общия логистичен и промишлен лизинг за 2020 г. в САЩ, 22% в цяла Европа и почти една трета в Китай.

За да се поддържа бъдещият растеж, анкетираните посочват две предизвикателства, които трябва да бъдат разгледани. Първото е недостигът на налични площи. Второ, секторът трябва по-бързо да възприема устойчиви решения. В момента фокусът е основно върху решения, които дават икономия на разходи. 73% от анкетираните оценяват подобряването на енергийната ефективност като най-висок приоритет в световен мащаб. В Европа се наблюдава по-голям стремеж за намаляване на въглеродните емисии и използване на устойчив транспорт, сигнализирайки посоката на движение за цялата индустрия. В Европа най-големият дял от анкетираните (40%) заявяват, че наблюдават някои наематели, които вече предприемат „значителни действия“ за декарбонизация.

Гледайки напред към бъдещето на сектора, технологиите ще играят все по-важна роля в трансформирането на дизайна на сградите и веригите на доставки. Понастоящем само по-големите компании са възприели новите технологии и решения за автоматизация, но 90% от респондентите посочват, че инвестирането в автоматизация и роботика е ключово за подобряване на веригите на доставки в бъдеще. Очаква се компаниите, които предлагат студено съхранение и електронна търговия да бъдат водещи във внедряването на нови технологии.

<< Обратно към новините