IFOY: Автоматизирано товарене и разтоварване с HUSKi

11.06.2021

IFOY: Автоматизирано товарене и разтоварване с HUSKi

HUSKi, на производителя H + E Produktentwicklung, е комбинация от ремаркета на влекач и станции за автоматичното им товарене и разтоварване.

Това е второто номинирано предложение в категория Special of the Year на IFOY.

Влекачите могат да се управляват ръчно, полуавтоматично или напълно автономно,

Решението беше демонстрирано по време на IFOY DAYS с ръчно управляван влекач. За точно позициониране на приемащите станции влекачът е оборудван с лазерен показалец и линиите са маркирани на пода.

Позиционирането на HUSKi изисква известни умения. Правилното положение се проверява от два светлинни маркера - един на HUSKi и един на трансферната станция. Ако ремаркето е застанало правилно на станцията, контролните индикатори на дисплея на влекача стават зелени и натоварването може да започне. На сензорния дисплей операторът избира желаната операция. Според тестовия екип пиктограмите не винаги са интуитивни. Производителят вече е обмислил промяна.

След като задачата бъде избрана, товаренето може да бъде активирано. За целта операторът трябва да се обърне и да натисне бутон на гърба на влекача. Тъй като операторът стои обърнат назад, той има поглед върху товара и може да се намеси бързо при спешни случаи.

По време на товаренето HUSKi активно комуникира с машината за обработка. В автономен режим влекачът самостоятелно и безопасно намира позицията си, като автоматично подравнява ремаркето с товарната станция, преди стоките да бъдат прехвърлени по предварително зададения начин.

Ако е необходимо, например, за да се осигури плавен верижен процес, вградените сензори проверяват дали товарът е разположен централно върху HUSKi.

Повече за автоматизираното решение HUSKi четете в новия бр. 5 на списание ЛОГИСТИКА.

<< Обратно към новините