11 Начина да увеличите производителността в склада

01.10.2020

11 Начина да увеличите производителността в склада

Лидерът на пазара на складови системи и складово оборудване STAMH, споделя тактики, с които може да помогнете на вашия бизнес.

  
Работата в склада не е застинал процес, а постоянно развитие и усъвършенстване на процесите в него. Всяка фирма търси начини да подобри тези процеси, за да може да повиши финансовите си резултати. В тази насока може да използвате съветите на KARDEX и STAMH – официален представител на марката за България, извлечени от дългогодишния опит на двете компании в складовото оборудване.

1. Проверявайте редовно скоростта на движение на всяко SKU в склада или производствената база

Някои продукти имат по-голям оборот от други. Проверявайте скоростта на движение на продуктите в склaда и най-вече на онези артикули, които намaляват или увеличават скоростта си на движение. Трябва да бъдете сигурни, че бързооборотните стоки са на лесно достъпни локации (на края на коридора, на височината на талията). Обмислете съхраняването на често необходими артикули на едно място – в отделни комплекти.

2. Можете да съхранявате артикули и продукти в тави или кошове

Продукти или артикули, които са оставени на открито, могат да бъдат изложени на замърсяване от прах, газове от подемната техника, и др.

Организирането на артикулите в тави или кошове предпазва съхраняваните стоки и в същото време, увеличава капацитета на складиране.

Можете да помислите за съхранение на продуктите в затворена, автоматизирана система за съхранение, извличане и пикиране, като вертикален shuttle или вертикален карусел.

3. Помислите за стратегия за пикиране, която да повиши производителността и рентабилността на вашия склад

При пикиране, всеки оператор работи само в неговата зона и прехвърля поръчката в следващата, когато е завършена. След като определени артикули достигнат и до последната зона, доставката се изпраща.

За да увеличите печалбата и производителността, съчетайте поръчките в контейнер за доставка. Така те ще бъдат етикетирани и поставени в камион, след като интралогистичното пикиране и селектиране приключи.

4. Внедрете пикирането по партиди (групажно), за по-бързо изпълнение

Сортирането и пикирането по партиди, позволява на един оператор да изпълнява доставки или поръчки, стигайки до локацията на всеки артикул, само веднъж. Тази стратегия за пикиране намалява времето за придвижване до всяка отделна пикинг локация, увеличавайки производителността при набиране на поръчки.5. Ускорете изпълнението на всяка пикинг операция с успоредно пикиране

При тази стратегия, всеки оператор се назначава в определена зона и носи отговорност за подбора на артикулите в нея. Във всяка зона се избират необходимите артикули успоредно и едновременно. След като се изберат определни SKU-та, те групажно се изпращат до събирателна зона, където се групират, за да бъде завършена общата поръчка.

Тази стратегия намалява значително времето за търсене на всеки артикул, времето за изпълнение на всяка поръчка и разстоянието, което операторът трябва да изминава в търсене.

6. Калкулирайте цената на всяка задача/пикинг операция

Изчислете разходите за труд, за да осигурите положителен баланс. Нужни ли са постоянно нови оператори във вашата производствена база?

Инвестицията в автоматизирани решения за съхранение може да намали броят на работниците, от които имате нужда, за да осъществите вашите пикинг операции. Това ви позволява да пренасочите тези средства в друга посока.

7. Получавайте продуктите директно в отворени поръчки

Оставете поръчката отворена, вместо да я складирате на определена позиция в склада при получаването й. Това означава, че определен продукт или артикул, никога няма да бъде инвентаризиран, само за да бъде пикиран – след това, отново. Този продукт винаги ще бъде част от поръчка, която директно излиза от склада.

8. Приоритизирайте поръчките с пикиране на вълни

Помислете дали да използвате стратегия за пикиране на различни вълни, за да приоритизирате определени поръчки, така че всички процеси да протичат плавно. Освобождаването на определени поръчки на вълни, позволява да се управлява натовареността при всяка операция (пикиране, групиране на поръчки, попълване, опаковане, експедиране).

Това позволява определени операции в склада да не се претоварват, стигайки до задънена улица.

9. Последователно пикиране с цел повишаване на производителността

Създайте ясна пътека на пикирането, като направите зони за последователно пикиране, които намаляват разстоянието, изминато от всеки оператор. Последователното пикиране не изисква операторът да прекосява зоната за пикиране или да стигне до определена локация в склада повече от веднъж, за да изпълни определена поръчка. Намаляването на тази повтаряема работа, увеличава производителността и елиминира ненужното ходене.10. Зареждайте редовно, за да намалите липсите при пикиране

Приоритизирайте зареждането, за да избегнете липси и претоварване в зоната за получаване. Вместо да оставяте нови продукти пред вратата, намерете периоди от време на операторите, в които да правят зареждане с артикули. Това ще елиминира нуждата от изпращане на поръчки за една или две части, които липсват, когато през цялото време сте разполагали с тях.

11. Проектирайте сградата си гъвкаво

Гъвкавост oзначава да бъдете готови за промяна. Проектирайте операциите в склада, така че те да могат да бъдат управлявани от малък брой оператори. В пикови периоди, трябва да можете да увеличавате броя на работниците. Това ще ви позволи да планирате всички операции в склада предварително, а не когато вече е прекалено късно да намерите необходимите оператори.

<< Обратно към новините