Как се правят повече поръчки в кратки срокове

18.08.2020

Как се правят повече поръчки в кратки срокове

Съвременните дистрибуционни и сортировъчни центрове трябва да подготвят все повече поръчки в за все по-малко време.

Затова им се налага често да оптимизират складовото си пространство и да автоматизират максимална част от процесите.

Труден проект

Пример за успешно изпълнен проект за повишаване на скоростта на обработка на поръчките е оптимизацията на складовото пространство на Фьоникс Фарма от лидера в складовите системи у нас – STAMH. В рамките на проекта е изградена комбинация от системи за складиране и бързи и пестеливи високотехнологични конвейерни линии от ново поколение.

Едно от основните предизвикателства пред екипа на STAMH в този проект е оптимизацията на пространството за складиране. Сред поставените приоритети са били ускоряване на подготовката на заявките, внасянето на повече организация и по-доброто зоново разпределение на операторите. Също така е трябвало да се намалят дейностите, извършвани на ръка и разстоянията, които операторите изминават в склада, както и да се елиминира нуждата от търсене на определени артикули при подготовката на заявките от аптеките.

В допълнение, ФЬОНИКС Фарма изиска от STAMH предварителните измервателни дейности, както и монтирането на системите да бъдат направени така, че да не прекъсва текущата работа на сортировъчния център. Той е трябвало да продължи да функционира и по време на монтажните работи.Успешно решение

Фокус на инженерния екип на STAMH е било по-плътното складиране, в комбинация със скоростно пикиране, сортиране и подготовката на поръчките. Това е наложило автоматизация на голяма част от транспортните процеси, за да може нарастващото количество заявки към дистрибуционния център на ФЬОНИКС Фарма, (понякога над 10 в минута), да бъдат подготвяни за експедиция бързо, ефективно и без грешки.

За оптимизиране на складовото пространство STAMH проектира и изгражда изцяло нова система за съхранение. Тя е комбинация от три различни решения - гравитачни стеалжи тип Carton Flow, които улесняват пикирането, система от стелажи Mito, подходящи за по-леките фармацевтични артикули и конвенционални складови системи – за по-тежки опаковъчни единици.

Всички нови системи в склада на ФЬОНИКС Фарма са били организирани така, че всеки оператор да има точно определени функции и зона на работа. По този начин всяка заявка за набор от продукти за аптеките вече се подготвя много по-бързо и ефективно и с много по-малък ресурс.

С цел оптимизация на интралогистичната стратегия по подготовка на многобройните заявки към ФЬОНИКС, инженерният екип на STAMH е внедрил и система от моторизирани и немоторизирани системи от модулни конвейерни транспортни ленти.И двата вида конвейери са инсталирани в основата на гравитачната стелажна система Carton Flow. Това значително улеснява пикирането и работата на операторите и скъсява пътя, който трябва да изминават при подготовка на поръчките.

Повече за проекта и иновациите в него четете в следващия брой на списание ЛОГИСТИКА.

<< Обратно към новините