Бърза и точна дистрибуция чрез буферни складове

09.07.2020

Бърза и точна дистрибуция чрез буферни складове

Съвременното производство и изискванията на пазара за бърза и точна дистрибуция изискват инoвативни решения, така че съхранението и извличането на стоките да се случва изключително бързо.

  

Складовите системи, които разчитат само на конвенционални стелажни конструкции, често пъти се оказват бавни и имат нужда от подобрения, които да ускорят интралогистичните процеси.

Фирмата Паралел ЕАД, гр. Севлиево, е водеща компания с над 20 годишен опит в производството и дистрибуцията на матраци, мебели и материали за мебелното производство. С помощта на инженерната компания STAMH, предприятието изгради нова производствена зона в комбинация със складова база.

Проект с предизвикателства

Предизвикателството пред STAMH е било сериозно – складовата база е трябвало да бъде проектирана така, че да служи като голям, ефективен и бърз буфер за готовата продукция. Основната цел пред проектантите е била да намерят решение, което да осигури бърза и безпроблемна експедиция и автоматизиране на голяма част от процесите.

Инженерният проект е разгледан в детайли от страна на българския производител Паралел ЕАД и одобрен за цялостна реализация от лидера в инженеринга на складовите системи и автоматизирани складови системи в Източна Европа – STAMH.

Успешно решение

Разработването на проекта - от началното проектиране до финалното изграждане на складовите системи, отнема около една календарна година, през която STAMH реализира всички стъпки.В резултат, севлиевското предприятие се оборудва с нова, изключително функционална Radio Shuttle система в комбинация със стелажна конструкция. С нея STAMH осигурява максимален капацитет за буферния склад на производителя с 10 000 палетоместа, които се обслужват от последно поколение напълно роботизирани Shuttle платформи. По този начин целият процес на съхранение и извличане се автоматизира. Така се избягва необходимостта от навлизането на мотокари в дълбочина в складовата система и се елиминират ненужните коридори. В същото време се използва много по-оптимално наличното складово пространство.

Radio Shuttle е полуавтоматизирана и компактна палетна складова система, обслужвана от роботизирани платформи, които се движат независимо по релси, интегрирани в стелажната система.

<< Обратно към новините