Трудните задачи изискват иновативни инженерни решения

02.06.2020

Трудните задачи изискват иновативни инженерни решения

Да се оборудват 3 хладилни камери за работа при температура от -25°С със стелажни системи, в комбинация със софтуерен модул.


Тази задача получава инженерният отдел на лидера в складовото оборудване STAMH от гръцката фирма ALFA. На пръв поглед задачата не изглежда сложна, но има една съществена особеност – складовете са в зона с повишена сеизмична активност, а стелажите трябва да са мобилни - тип Mobile Racking.

Предизвикателства

ALFA, Гърция, се занимава с производството и дистрибуция на замразени хранителни продукти и тестени изделия. С над 40 годишна история, фирмата държи лидерска позиция на гръцкия пазар с над 50 регионални дистрибутори и над 11 000 обекта за продажба.

Складовата зона се намира в Козани, като системата от стелажи е трябвало да бъде с много висока конструкция, така че да се постигне максимално уплътняване на склада и зоната за експедиция. Посредством стелажи тип Mobile Racking, е трябвало да бъде осигурено максимално използване на складовото пространство, в което поддръжката на условия за съхранение е ресурсоемка.

Инженерният проект е бил за 3 хладилни камери, като в една от тях е била обособена зона за експедиция с гравитачни стелажи за палети. Общият капацитет на склада е 4 720 п.м. с общо 22 мобилни бази. Теглото, което трябвало да носи всеки палет е 1000 кг.
Друго предизвикателство за STAMH е била специфичната конструкция на сградата, което налага част от стелажите – тип Mobile Racking, в едната камера да бъдат с различни парамeтри.

Успешно решение

Поради специфичните изисквания за сеизмично осигурени мобилни стелажи, инженерите на STAMH са проектирали специални допълнителни релси и законтрящи детайли, които са подсигурили системата срещу преобръщане при евентуално земетресение. По този начин се защитават както съхраняваните продукти, така и стелажната система. Теглото на складираните палети и големият брой нива на стелажите във височина, са наложили скъсяване на единичните модули от стандартните 4 палета на ниво до 2 и 3 палета в едно ниво. Това, от своя страна не е намалило складовия капацитет, тъй като стеалжите от типа Mobile Racking осигуряват максимална плътност на съхранение, като елиминират множеството коридори за достъп. Коридор се отваря само там, където има нужда от работа на служителите.Високо постижение

Специално за този проект, е бил предвиден и допълнителен софтуерен модул, който позволява равномерно разделяне на работния коридор на няколко по-малки коридора с цел вентилация през нощта. Целият проект, включително специалният софтуерен модул, е реализиран в рамките на 3 месеца.

Инсталирана е и допълнителна функционалност за дистанционна поддръжка към софтуерната система, разработена от STAMH. Тя позволява дистанционна поддръжка и диагностика на софтуера на мобилните стелажи, в цял свят.

Мобилната стелажна система е сеизмично осигурена, с изградена допълнителна експедиционна зона с гравитачни ролкови стелажи за по-лесно и бързо товарене и разтоварване. Съвкупността от максималното уплътняване на склада, височината на стелажите, директния достъп до палетите и бързото зареждане на камионите за дистрибуция е помогнало на клиента да бъде изключително гъвкав и конкурентноспособен.

<< Обратно към новините