SAP S/4HANA е цялостна платформа за интелигентно управление

сп. Логистика, 2019, бр.10
23.12.2019

Диана Тодорова, главен бизнес директор в SAP Югоизточна Европа

SAP S/4HANA е цялостна платформа за интелигентно управление

С 40-годишен опит SAP се превърна в лидер на пазара на ERP решения в световен мащаб. Какви са преимуществата на последното предложение на компанията – SAP S/4HANA?

С 40-годишен опит SAP се превърна в лидер на пазара на ERP решения в световен мащаб. Какви са преимуществата на последното предложение на компанията – SAP S/4HANA? Как ERP решенията трансформират бизнеса? По какъв начин изкуственият интелект навлиза в продуктите на SAP? По тези и по други въпроси разговаряме с Диана Тодорова, главен бизнес директор в SAP Югоизточна Европа.

– Г-жо Тодорова, SAP S/4HANA е водещото соф-туерно решение на SAP в областта на ERP системите. Кое го прави предпочитано от клиентите?

– SAP е софтуерна компания с повече от 40 години опит. За нашите клиенти това означава, че разбираме и реагираме достатъчно бързо на променящите се условия на пазара и съответните софтуерни потребности на нашите клиенти, за да бъдем заедно успешни и до днес. Софтуерните решения (ERP, CRM, BI) отдавна вече не са технически инструмент за регис-триране на операции и изготвяне на отчети, така както SAP S/4HANA не е само една ERP система, а цялостна платформа за интелигентно управление, автоматизиране и дигитална комуникация на всички нива на бизнеса. Разработката на SAP S/4 HANA се базира на технология, която осигурява бързина, подпомага разрастването на бизнесите и улеснява ползвателите на информацията.

 

– Как SAP S/4HANA трансформира бизнеса на фирмите, които го ползват?

– Трансформацията на една компания не възниква като потребност, а обикновено е резултат от нещо друго, което се случва вътре или извън компанията. Пример за външни фактори са бизнес партньори, конкуренти и клиенти, които променят изискванията и очакванията си към текущия модел на работа, а вътрешен фактор са служителите, които в много случаи са двигател за иновации, оптимизация и подобряване на работната среда. 

Решението за промяна е първата стъпка, която SAP подпомага и остойностява. Казано по друг начин, измерва потенциалните ползи за компанията на базата на добри практики от работа с 80 000 клиенти по цял свят и във всички индустрии. SAP S/4HANA е реално инструмент за трансформация, който позволява отключване на нови възможности, адаптиране на нови модели, вградени в технологията на решението. Пример в това отношение е вграденият изкуствен интелект (AI) за автоматизиране на повтарящи се трансакционни дейности в различни области, а също и за предвиждане на бъдеща промяна на клиентското поведение на базата на историческите данни. Подобрената ефективност за клиенти като Hoerbiger се измерва с 42% по-бърза доставка и 5 – 10% намаление на дните за събиране на плащания по продажби (DSO).

– Как SAP подпомага преминаването към облачната система на SAP S/4HANA?

– В световен мащаб бизнесът се премества в облака (cloud move), като това се случва по-бързо извън компаниите, т.е. в частта на работа с бизнес партньори – клиенти и доставчици. За да се поддържа правилна посока и достатъчна скорост на външната комуникация, е необходима и вътрешна трансформация към облачни системи и услуги, като по този начин се оптимизира цялостно (Е2Е) веригата на добавена стойност. 

SAP S/4HANA e облачната интелигентна ERP система, която SAP представи на пазара преди 4 години. Тя е изцяло базирана на нова платформа/база данни, която може да поема много по-голямо натоварване с операции и данни и позволява сигурност на достъпа до данни в реално време от разни точки, включително доставчици и клиенти. Преминаването от класически SAP ERP системи към SAP S/4 HANA e технически осигурено от SAP чрез специфичен инструмент, който да гарантира прецизност и пълнота на данните. За всички нови клиенти на компанията, които стартират своята бизнес трансформация със SAP  S/4HANA, e осигурена възможност за тестово използване в облачна среда. Целта е по-точна оценка на необходимия бизнес обхват и технически капацитет. За да гарантира качество на работата в SAP S/4HANA на всички свои клиенти, SAP предоставя специфична методология за адаптация на решението, инструменти за постоянен контрол на сигурността на данните, нивото на качество и пълнота на данните, както и оптималния капацитет.

SAP S/4HANA е единственото ERP решение, което може да бъде интегрирано чрез частен облак, на място при клиента или по хибриден сценарий. Решението се предлага също в AWS и Azure, като за 2020 г. се очакват и нови опции за облачни партньори.

 

– Какви проекти с AI разработва SAP? Разкажете повече за програмата „дигитален асистент“?

– Дигиталният асистент е известен под името SAP CoPilot и осигурява на всички служители на една компания възможност да говорят с ERP софтуера, включително със S/4HANA. Той представлява допълнителен интерфейс, който обаче не е графичен, а дигитален, използващ технология за Conversational UI. На практика това означава, че често повтарящите се операции, изискващи писане на текст за търсене, пускане на справка или проверка на отворени поръчки, могат да бъдат заместени от гласова комуникация. Което води до опростяване на ежедневната работа на служителите със софтуера и до намаляване на времето за техническа обработка, като освободеното време се насочва към създаването на добавена стойност за компанията.

Тъй като дигиталният асистент се обучава по време на използването му, той придобива и прилага нови умения много по-бързо в сравнение с обучението на нов служител/асистент. SAP CoPilot е интегриран технически в базата данни на SAP S/4HANA и това му позволява да дава препоръки на служителите според бизнес процесите, които те покриват.

Васил Василев

<< Обратно към новините