Цифровизацията на МСП остава слаба

28.07.2022

Цифровизацията на МСП остава слаба

ЕK публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка на държавите членки на ЕС в областта на цифровите технологии.

Констатациите показват, че макар повечето държави членки да отбелязват напредък в цифровата си трансформация, възприемането на ключови цифрови технологии от предприятията като изкуствен интелект (ИИ) и големите данни остава слабо.

По време на пандемията от COVID-19 държавите членки напреднаха в усилията си за цифровизация, но все още се борят да запълнят пропуските в цифровите умения, цифровата трансформация на МСП и разгръщането на усъвършенствани 5G мрежи, коментират от представителството на ЕК в България.

Механизмът за възстановяване и устойчивост с около 127 млрд. евро, предназначени за реформи и инвестиции в областта на цифровите технологии, предлага възможност за ускоряване на цифровата трансформация, която ЕС и неговите държави членки не могат да си позволят да пропуснат.

<< Обратно към новините