Дроновете за доставка в последната миля стават предпочитан транспорт

09.09.2021

Дроновете за доставка в последната миля стават предпочитан транспорт

Най-голямото предизвикателство остават регулаторните рамки.


 

Дроновете ще се превърнат в предпочитан транспорт за доставки в последната миля на фармацевтични продукти в труднодостъпни райони с концентрация на здравни заведения през следващите години, според нова бяла книга на Pharma.Aero и Humanitarian Logistics Association.

Сред респондентите в проучването, включващо участници от логистичния, фармацевтичния, хуманитарния, здравния и секторa в сферата на дроновете, 58,3% са посочили, че в средносрочната перспектива (от една до пет години) придвижат внедряване на дронове в тяхната организация.

На въпроса „как бихте искали дроновете да се подобрят“, респондентите в проучването посочва обхвата, като най-важната област за развитие, следван от тегло, адаптивност при всякакви метеорологични условия, възможност за полет над градове, пригодност към логистичната инфраструктура, обем и скорост.

Необходимостта от по-голям обхват създава изискването за специфична инфраструктура, тъй като по-малките многокоптерни дронове, които изискват по-малка инфраструктура, имат обхват от около 20 км, докато дронове с фиксирани крила, които изискват писти за излитане и кацане, могат да летят до 500 км.

В анализа освен, че се предвижда увеличеното използване на дронове, се посочват и регулаторните изисквания, като основно предизвикателство.

<< Обратно към новините