Логистичните лидери ускоряват инвестициите в дигитални технологии

12.07.2021

Логистичните лидери ускоряват инвестициите в дигитални технологии

Най-големите предизвикателства пред веригите на доставки сега са наемането и задържането на квалифицирани работници и изработването на стратегии за непрекъсваемост на веригите за снабдяване.


 

Доклад, публикуван от MHI в сътрудничество с Deloitte, показва че изчисленията в облак, роботи и инструменти за оптимизация на инвентара / мрежата отбелязват най-голям скок по отношение на инвестициите във веригата на доставки. 83% от анкетираните вярват, че цифровите вериги на доставки ще бъдат преобладаващият модел през следващите пет години, като 22% посочват, че вече са.

Пандемията е ключова предпоставка за инвестиции в технологии. 57% от компаниите планират да инвестират над 10 милиона долара в роботика и автоматизация през следващите пет години. 48% планират да инвестират същата сума за облачни изчисления, 43% - за прогнози и анализиране на данни, и 26% - за изкуствен интелект.

Според анкетираните, почти всички съвременни цифрови технологии се очаква да постигнат широко приложение през следващите 1-2 години. Облачните изчисления и съхранение имат най-високия процент на приемане в момента - 57%. Очаква се възприемането им да нарасне до 88% през следващите 3-5 години.

Проучването показа, че най-голямото предизвикателство пред веригата на доставки сега е наемането и задържането на квалифицирани работници (52%). Прекъсването на веригата на доставки все още сред основните предизвикателство (39%). COVID-19 ускориха дигиталната трансформация и респондентите от проучването отчитат следното като най-добри защитни стратегии, които организациите в момента използват или планирате да приложат: внедряване на гъвкави услуги, свързани с производството или веригата на доставки (45%), и изграждане на дългосрочни бизнес отношения с няколко доставчици (43%).

<< Обратно към новините