Как софтуерните фирми в България оценяват ефекта от COVID-кризата

09.07.2020

Как софтуерните фирми в България оценяват ефекта от COVID-кризата

Иновативност, гъвкавост и увеличен прием на студенти в ИТ специалности е рецептата за справяне с кризата, според софтуерния сектор.

Повече от половината софтуерни компании опериращи в България оценяват като негативно въздействието на COVID-кризата върху финансовото си състояние, според проучване на Българска Aсоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

Близо 75% от отзовалите се на анкетата посочват като основен извод вследствие на COVID-кризата това, че бизнесът трябва да е по-иновативен, гъвкав и бърз. На този фон повече от половината анкетирани фирми (63%) оценяват като негативно въздействието на пандемията върху финансовото им състояние, а най-уязвими са микро и големите компании.

Над две трети от анкетираните компании са на мнение, че пандемията ще предизвика глобална рецесия и това подлага на изпитание бранша в България. 61% споделят за отложени проекти и поръчки от клиенти, а 35% - за отложени инвестиционни решения.
Над една трета от анкетираните компании не оценяват като негативно въздействието на COVID-кризата върху финансовото си състояние, а 40% от фирмите продължават активно да наемат таланти.

Компаниите, които преминават успешно през това продължително изпитание, отбелязват увеличение на своите проекти и поръчки на база две най-често срещащи се бизнес решения: позициониране в нова пазарна ниша (26%) и увеличаване на времето и ресурсите за развойна дейност (41%). Близо две трети от фирмите, които отчитат ръст в дейността си, са посочили, че са използвали този период, за да се фокусират върху изследователски проекти, за които преди това не са им достигали време и други ресурси. Половината от анкетираните компании отговарят, че сред най-подходящите мерки за подкрепа на ИТ бизнеса, е увеличаване на приема в ИКТ специалности в университетите.

Пандемията промени изискванията към характеристиките на работното място, но изглежда компаниите не са готови да се разделят с физическите офиси, като само около 2 % предвиждат да превърнат отдалечената работа в постоянна форма на заетост. 54 % от компаниите са избрали стратегията на плавна реинтродукция при връщане на служителите в офисите. 89 % от анкетираните посочват, че не са се възползвали от никоя от правителствените програми за подпомагане на бизнеса, но посочват други, по-подходящи мерки за подкрепа, които очакват: запазване на данъчната стабилност, намаляване на максималния осигурителен праг, подкрепа за стартиращите иновативни компании и приоритизиране на дигиталната трансформация. Компаниите не са единодушни дали кризата би се повторила отново точно в същия вид, но вярват, че от настоящата извънредна ситуация излизат по-подготвени за бъдещето.

Проучването е проведе сред членове на асоциацията около четири месеца след началото на кризата с коронавируса. Анкета се определя от БАСКОМ като „моментна снимка на настроенията в софтуерния сектор и дава представа за очакванията и тревогите на компаниите“.

<< Обратно към новините