Технологии от ново поколение изстрелват логистиката към мащабна свързаност

29.06.2020

Технологии от ново поколение изстрелват логистиката към мащабна свързаност

75% от мениджърите в логистичната индустрия планират да въведат най-малко една безжична технология от ново поколение в близко бъдеще, като част от стратегията си за по-добра видимост.

DHL издаде нов доклад „Безжични технологии от ново поколение“, който предлага цялостен поглед върху развитието на безжичните мрежи и бъдещето на интернета на нещата (IoT) в логистиката. Докладът обобщава перспективата на логистичната индустрия и последните данни, проправяйки пътя към общото разбиране за различните безжични технологии посредством представяне на конкретни примери и предвиждане на бъдещите възможности за следващо поколение безжични технологии.

Свързване на всеки, всичко, навсякъде

Дори и преди настоящата криза с COVID-19, новините, свързани с технологиите за безжична комуникация бяха сред водещите заглавия. Голяма част от интереса наскоро е насочен към 5G мобилните мрежи за данни, които се въвеждат в много страни. 5G обещава множество предимства за крайните потребители, бизнеса и телекомуникационните оператори, включително по-висока скорост, по-голям капацитет и персонализирани услуги за новото поколение от свързани смарт устройства.

Отвъд 5G, напредъкът в широкия спектър от различни технологии за безжична комуникация дава нови възможности на логистиката да подобри видимостта, да повиши оперативната ефективност и да ускори автоматизацията. Добре известни технологии като WiFi и Bluetooth, както и по-малко известни такива, като мрежи с ниска мощност с широка зона (LPWAN) и спътници с ниска земна орбита (LEO) са пригодени за промишлена употреба. Тези безжични технологии от ново поколение ще ни дадат възможност да направим следващата стъпка в комуникационната революция, преминавайки към нов свят, в който всеки и всичко могат да бъдат свързани навсякъде.
 

Изграждане на бъдеще на пълна свързаност в логистиката

Трите най-важни приоритета, които определят стратегиите за видимост, са: видимост на транспорта от край до край, видимост на инвентара и прилагане на анализа на данните относно веригата на доставки. 75% от анкетираните заявяват, че възнамеряват да внедрят поне една безжична технология от ново поколение в близко бъдеще, за да постигнат целите си за осигуряване на по-добра видимост.

 „След като трансформира индустриите, които не изискват значителни активи, дигиталната революция сега бързо променя и по-тежките индустрии – от автомобилни и производствени компании до доставчици на здравни услуги“, казва Маркус Кюкелхаус, Вицепрезидент, „Иновации и проучване на тенденциите“ в DHL Customer Solutions & Innovation. „Нашият собствен сектор, логистиката, ще бъде едновременно основен бенефициент на цифровата революция, активирана от IoT, и нейн фактор. Въпреки че някои части от логистичната индустрия вече са „умни“ и свързани, следващото поколение безжични технологии е настроено да въведе следващата вълна от IoT в логистиката. " В бъдеще, където всички и всичко е онлайн навсякъде, за логистичната индустрия ще станат възможни три основни неща:
Пълна видимост: Всяка пратка, логистичен актив, инфраструктура и съоръжение ще бъдат свързани благодарение на широко достъпни мрежи и евтини високоефективни сензори. Това ще даде възможност за високоефективна автоматизация, подобряване на процесите, по-бързо и по-прозрачно разрешаване на възникнали проблеми и – в крайна сметка – най-доброто качество на услугата както за B2B, така и за B2C клиенти.
Широкомащабна автономия: Всички автономни превозни средства, независимо дали се отнася за роботи, работещи на закрито или за логистичните превозни средства, движещи се по обществените пътища, разчитат на ултра бързата, надеждна безжична комуникация, за да се ориентират и да се движат ефективно по своите маршрути. Въпреки че днес тези решения са във възход, безжичните технологии от ново поколение ще представляват един от основните фактори, които ще стимулират масовото им използване и ще придвижват света към автономни вериги на доставки.
Усъвършенстване на прогнозите: С толкова много неща онлайн, обемът, скоростта и разнообразието от информация, която събираме, ще утрои големите данни, които се генерират в днешно време. Непрекъснатият напредък на системите за машинно обучение и изкуствения интелект, в съчетание с ултра ниската латентност на следващото поколение безжични системи означава, че управляваните от данни системи за прогнозиране, време на предаване и маршрутизация може да не се ограничават от латентността и работата на безжичните мрежи.

Докато голяма част от прогнозирания ръст ще бъде постигнат с помощта на технологии, които вече са познати на много от нас, реалната универсална свързаност ще изисква подходи, които могат да предложат нови възможности, включително по-голям капацитет, по-голям обхват, по-бърза скорост, по-добра енергийна ефективност и по-ниски разходи.
„Мащабната свързаност е една изключителна технологична и социална история за успеха. Въпреки че IoT не е новост в логистиката, с 20 милиарда свързани устройства, които вече се използват в световен мащаб, тази история все още е в началото си. Безброй технологии се развиват с бързи темпове, като също така са икономически ефективни и все по-достъпни. В днешно време те стават все по-достъпни, което изведнъж отваря огромно поле за развитие на приложения и възможности за използване, и всичко това се случва с безпрецедентна скорост “, обяснява Матиас Хайтгер, Вицепрезидент и глобален ръководител, „Иновации и развитие на бизнеса“ в DHL. „Докладът ни за водещите тенденции илюстрира всяка от тези безжични технологии от ново поколение, като очертава и сравнява техните ограничения, както и практическото им приложение. Освен това, подчертаваме как потенциалът, свързан с тези технологии, бързо се превръща в основна част от веригата на доставки на утрешния ден. "

 

 

<< Обратно към новините