Цифровата устойчивост на икономиките по време на криза

11.06.2020

Цифровата устойчивост на икономиките по време на криза

България, Гърция, Румъния и Италия имат най-ниските резултати по отношение на цялостните резултати в областта на цифровите технологии в ЕС.

Тазгодишният индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), публикуван от ЕК, показва, че има напредък във всички държави членки и всички ключови области, измерени в индекса. Показателите на DESI, които са от значение за възстановяването от коронавируса, показват, че държавите-членки на ЕС, следва да увеличат усилията си за подобряване на покритието с мрежи с много голям капацитет, разпределяне на радиочестотен спектър за 5G, за да се позволи да започне търговското предлагане на 5G услуги, подобряване на цифровите умения на гражданите и осигуряване на по-нататъшна цифровизация на предприятията и на публичния сектор.

Финландия, Швеция, Дания и Нидерландия са лидери по отношение на цялостните резултати в областта на цифровите технологии в ЕС. Малта, Ирландия и Естония ги следват плътно. България, Гърция, Румъния и Италия имат най-ниските резултати.

IDESI показва, че най-добре представящите се държави от ЕС са и световни лидери. Най-големите икономики в ЕС не са на челните места, което показва, че скоростта на цифровата трансформация трябва да се увеличи, за да може ЕС да осъществи успешно двойната цифрова и екологична трансформация. Най-голям напредък през последните 5 години е постигнала Ирландия, следвана от Нидерландия, Малта и Испания. Тези държави също така се представят много над средното за ЕС съгласно индекса DESI.

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото проследява напредъка, постигнат от държавите членки, в 5 основни области на политиката, а именно свързаност, цифрови умения, индивидуално използване на интернет, интегриране на цифровите технологии от предприятията и цифрови обществени услуги.

Бизнесите стават все по-цифровизирани с водещата роля на големите предприятия. 38,5 % от големите предприятия вече разчитат на усъвършенствани облачни услуги, а 32,7 % докладват, че използват анализ на големи данни. По-голямата част от МСП обаче все още не използват тези цифровите технологии, като само 17 % от тях ползват облачни услуги, а само 12 % - анализ на големи данни. Що се отнася до електронната търговия, едва 17,5 % от МСП са продали продукти или услуги онлайн през 2019 г., след много слабо увеличение с 1,4 процентни пункта в сравнение с 2016 г. За разлика от тях, през 2019 г. 39 % от големите предприятия са използвали онлайн продажбите.

<< Обратно към новините