Ритейлърите изостават в дигиталните вериги на доставки

11.06.2020

Ритейлърите изостават в дигиталните вериги на доставки

Търговците на дребно търсят възможност да внедрят дигитални близнаци.

Ритейлърите признават необходимостта от интегриране на повече дигитална технологии и автоматизация в управлението на веригите си на доставки. Това показват данните от проучване извършено сред 100 глобални ритейлъри, от Университетът на Уоруик в Англия и американска софтуерна и консултантска компания Blue Yonder.

Респондентите посочват, че постигат среден резултат в управлението на веригите на доставки от 2,1, като само 12% достигат ниво 3 или по-високо. Повече от 50% от анкетираните обаче имат амбицията да достигнат ниво от 3 до 3,5 (24%) или 3,5 до 4 (32%) в рамките на пет години.

Осем от 10 търговци на дребно заявяват, че е необходима допълнителна човешка намеса при планирането и прогнозирането на наличности по време на COVID-19. Това включва 41%, които се нуждаят от човешка намеса в операциите по планиране във „висока степен“ и 17%, които са я изисквали при „всички решения по планирането“, както и 25%, които посочват, че е необходима в „ограничена степен“. 13% са отбелязали, че „няма промяна“ в тази посока, а 5% не „изискват никаква човешка намеса“.

Днес инвестиции във внедряване на технологии за изкуствен интелект и машинно обучение са по-малко, но над една трета от анкетираните имат за цел да включат тези възможности в бизнеса. Близо половината от анкетираните (49%) посочват за „слаби процеси при търсене“, като само 11% са в състояние точно да прогнозират търсенето на пазарите.

39% от анкетираните търсят възможност да внедрят дигитални близнаци за да оптимизират процесите и системите в бинзеса. Само 10% от анкетираните работят в изцяло автоматизирани складове, като 40% ще се стремят да направят това през следващите пет години.

<< Обратно към новините