Облакът ProGlove подобрява логистичните процеси

10.03.2020

IFOY AWARDS 2020

Облакът ProGlove подобрява логистичните процеси

ProGlove Cloud е второто предложение в категорията Интралогистичен софтуер на IFOY AWARDS 2020.

Ако искате да четете списание ЛОГИСТИКА в електронен вариант, абонирайте се ТУК

Събирането на данни и идентифицирането на логистични обекти в стокопотока продължава да бъде важна тема. Необходимостта от лесно и сигурно организиране на събирането на данни и повишаване на потенциала за оптимизация на процесите са причините за доброто пазарно значение на облачното решение на ProGlove.

То помага на фирмите да изградят дигитален близнак на своите операции. Така се постига по-добро управление на сканиращите устройства, идентифициране на препятствия в логистиката, осигуряване на безпроблемни складови процеси и установяване на по-интелигентни работни процеси. ProGlove Cloud осигурява оперативна ефективност, като същевременно намалява разходите за внедряване. Това самостоятелно решение може да бъде бързо внедрено и не зависи от ERP или WMS данни.

ProGlove Cloud предлага редица ползи за потребителите, особено чрез добрия дизайн на интерфейса. Едни от тях са представянето на данните и прегледът на различните източници, от които идват те. Нуждата от софтуерно решение, което да анализира и разработва решения, извън събирането и представянето на данни, определено ще донесе допълнителни ползи за клиентите. В облака ИТ мениджърите могат удобно да следят всички сканиращи устройства и тяхното състояние, включително и актуализациите.

Използвайки анализа на работата и процесите, ProGlove може да подобри цялостните процеси по веригата на доставки и също така може да събира данни за направата на прогнозни анализи.

Повече за заключението на екипа за оценка на иновациите относно предимствата на софтуера ProGlove Cloud четете в новия бр. 2 / 2020 г. на списание ЛОГИСТИКА.

<< Обратно към новините