Пристанището в Ротердам внедри IoT платформа

18.02.2019

Пристанището в Ротердам внедри IoT платформа

Едно от най-големите пристанища в Европа - Ротердам, успешно внедри в ежедневната си работа първата част от нова Internet of Things (IoT) платформа.

За да предостави точни и актуални хидропрологични и метеорологични данни, системата използва широка мрежа от сензори, особено при планиране и управление на корабоплаването. Вградените сензори се намират в стените на кея, в делфини, водни пътища, шосета и знаци, като непрекъснато генерират данни от измерванията и могат да комуникират с други автономни системи. Платформата обработва приблизително 1,2 млн. данни (data points) на ден за модели, системи и потребители.
Изграждането на IoT платформата беше обявено преди година, в сътрудничество със световните доставчици IBM, Cisco, Esri и Axians. Платформата е предадена и е вече под ръководството на пристанищната администрация.

<< Обратно към новините