Влиза в сила нов регламент за батериите

17.08.2023

Влиза в сила нов регламент за батериите
Изображение: Pixabay

От 2025 г. въвеждат мерки и за акумулаторните батерии, използвани в леките транспортни средства, електромобилите и промишлеността.

От 17-ти август 2023 г. влиза в сила новият Регламент за батериите, който ще гарантира, че батериите в Европа имат нисък въглероден отпечатък, използват минимум вредни вещества, нуждаят се от по-малко суровини, както и че се събират, използват се повторно и се рециклират. Това се посочва в съобщение на ЕК, разпространено към медиите.

От 2025 г. ще бъдат въведени мерки за подобряване на ефективността и въглеродния отпечатък и на акумулаторните батерии, използвани в промишлеността, електромобилите и леките транспортни средства. Батериите на пазара на ЕС ще могат да съдържат само най-необходимия минимум вредни вещества, става ясно от прес съобщението на ЕК.

От 2025 г. постепенно ще се въвеждат изисквания за ефективността на рециклирането, оползотворяването на материалите и рециклираното съдържание. Всички събрани отпадъчни батерии ще трябва да бъдат рециклирани и ще трябва да се постигне висока степен на оползотворяване, особено за суровини като кобалт, литий и никел.

От 2027 г. потребителите ще могат сами да отстраняват и заменят преносимите батерии в своите електронни устройства във всеки момент от жизнения им цикъл. В помощ на потребителите ще се въведе QR код, който ще осигури достъп до цифров паспорт с подробна информация за всяка батерия.

Новият регламент предвижда също така производителите да гарантират, че съдържанието на литий, кобалт, никел и естествен графит в техните батерии няма неблагоприятни екологични или социални последици.

В съответствие с целите на Европейския зелен пакт, Регламентът за батериите е първият европейски законодателен акт, който възприема подход, основан на целия жизнен цикъл, т.е. при който снабдяването, производството, употребата и рециклирането са залегнали в единен закон.
След като новият закон влезе в сила, изискванията за устойчиво развитие по отношение на въглеродния отпечатък, рециклираното съдържание и показателите и дълготрайността ще бъдат въвеждани постепенно от 2024 г. нататък. До средата на 2025 г. ще започне да се прилага по-всеобхватна регулаторна рамка относно разширената отговорност на производителя, като с течение на времето ще се въвеждат по-високи целеви нива на събираемост. За преносимите батерии целите ще бъдат 63 % през 2027 г. и 73 % през 2030 г., докато за автомобилните батерии от леки транспортни средства целта ще бъде 51 % през 2028 г. и 61 % през 2031 г. Всички събрани батерии трябва да бъдат рециклирани и да се постигнат високи нива на оползотворяване, по-специално на ценни материали като мед, кобалт, литий, никел и олово.

Това ще гарантира, че ценните материали се оползотворяват в края на експлоатационния им срок и се връщат в икономиката чрез приемане с течение на времето на по-строги цели за ефективност на рециклирането и оползотворяване на материалите. Целевите стойности за оползотворяване на материалите за лития ще бъдат 50 % до 2027 г. и 80 % до 2031 г.

Дружествата, които пускат батерии на вътрешния пазар на ЕС, ще трябва да доказват, че материалите, използвани за производството им, са били набавени отговорно. Това означава, че социалните и екологичните рискове, свързани с добива, преработката и търговията със суровини, използвани за производството на батерии, ще трябва да бъдат набелязани и смекчени.

Търсенето на акумулаторни батерии нараства бързо и се очаква да се увеличи 14 пъти до 2030 г. Това се дължи най-вече на електрификацията на транспорта. Eкспоненциалноto нарастване на търсенето на батерии ще доведе до еквивалентно нарастване на търсенето на суровини, а оттам и до необходимостта от свеждане до минимум на въздействието им върху околната среда. 

<< Обратно към новините