Ръст на индекса на оборота в транспортно-логистичните услуги

25.05.2023

Ръст на индекса на оборота в транспортно-логистичните услуги

С 1,2% се увеличава индексът на оборота за сектор Транспорт, складиране и пощи през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие.

Данните са предварителни и сезонно изгладени, посочват от НСИ.

Най-голям ръст за разглеждания период е регистриран при сегмент Въздушен транспорт – със 17%.

Увеличение има и при Пощенски и куриерски услуги +4%.

Намаление се наблюдава при Воден транспорт – с 4%, и в сегмент Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта – с 0,8%, твърди статистиката. За Сухопътен транспорт индексът на оборота в услугите за първото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие е 0,7%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор Транспорт, складиране и пощи е с 13,8% над равнището на същото тримесечие на 2022 година. Данните са предварителни и календарно изгладени. Значителен ръст е отчетен при Въздушен транспорт – с 80,8%, и Воден транспорт – с 59,6%.

<< Обратно към новините