МЕТРО България намали енергопотреблението си

23.03.2023

МЕТРО България намали енергопотреблението си

Компанията работи за постигане на въглеродна неутралност до 2040 г.

МЕТРО България е инвестирала 15,4 млн. лв. в нововъведения, които увеличават ефективността в борбата с климатичната промяна.
Благодарение на реализирани проекти през последните десет години, се очаква компанията да пести 11,6 млн. kWh електроенергия за 12 месеца, което се равнява на годишното потребление на домакинствата в град с около 17 000 жители. Въглеродните емисии ще намалеят с 8 516 тона – колкото са годишните емисии на 720 леки автомобила.

Намаленото енергопотребление става факт в резултат на целенасочените мерки и технологичните нововъведения на компанията. Преминаване на магазините на LED осветление, подмяна на фреоните с хладилен агент с естествен произход, внедряване на системи за оползотворяване на остатъчна топлина, използване на възобновяема енергия, плъзгащи врати на залите за продажба на месо и зарядни станции за електромобили.

В съответствие с регламента на ЕС за екодизайн осветление, всички 11 магазина на МЕТРО България са преминали на LED осветление. Това дава възможност на компанията да осигури достатъчно светлина в търговските си обекти, като същевременно намали въглеродния си отпечатък. Фреоните в хладилните инсталации са заменени с хладилен агент с естествен произход.

Магазините на компанията са внедрили системи за оползотворяване на остатъчна топлина, отделена от хладилните инсталации, за да я използват за затопляне на вода за битови нужди и отопление на помещенията, а енергоспестяващите витрини работят с до 30% по-малък разход на електричество. Въведени са и плъзгащи врати на залите за продажба на месо, като само от тях през тази година ще са спестени 183 000 kWh енергия и 125 тона CO2 емисии.

Един от ангажиментите на МЕТРО по линия на устойчивата политика е да налага използването на повече възобновяема енергия в операциите си. Магазините в Благоевград, Плевен и Велико Търново са инсталирали фотоволтаици на покривите си. Те ги използват в периодите на пиковото потребление, когато на свободния пазар цените на електроенергия са най-високи. Енергията, произведена от фотоволтаичните системи, покрива между 20 и 30% от годишното потребление на енергия на съответните магазини.

На паркингите на 9 от 11 магазина МЕТРО в страната има инсталирани зарядни станции за електромобили. Тези проекти също са част от цялостния подход на компанията да насърчава употребата на автомобили, които намаляват вредното въздействие върху околната среда.

Усилията на МЕТРО за намаляване на въглеродния отпачатък ще продължат, като общата глобална инвестиция по дейностите за постигане на климатична неутралност ще надхвърли 1 млрд. евро до 2040 г. Досега компанията е успяла в световен мащаб да намали своето потребление на енергия с 39%, изчислено на квадратен метър нетно работно пространство, в сравнение с базовата 2011 г. В България за периода 2023-2025 г. МЕТРО ще инвестира в енергийна ефективност 12,3 млн. лв.

<< Обратно към новините