Kaufland стартира „Академии за развитие“

23.03.2023

Kaufland стартира „Академии за развитие“

Най-голямата верига за търговия на дребно у нас - Kaufland България, ще развива компетенциите на служителите си във филиалната мрежа чрез своята нова програма „Академии за развитие“.

В първото ѝ издание ще се включат над 80 души, които ще бъдат разпределени в три групи и за период от шест месеца ще преминат през целенасочено обучение.

Участниците в „Академии за развитие“ са избрани на база на съвкупност от характеристики. Сред тях са индивидуалното годишно представяне на всеки служител и критерии, необходими за изпълнение на длъжността, която ще може да заеме след успешното преминаване през програмата. По този начин се гарантира, че всеки от тях ще разполага с нужните оперативни и личностни умения за по-висока позиция като ръководител отдел, ръководител сектор или управител филиал. Обучението на служителите на Kaufland ще се провежда от външни и вътрешни лектори в два обучителни центъра и ще покрие минимум 8 модула. Успешното преминаване през програмата ще се определя на база на финална оценка, решаване на предварително зададен бизнес казус и компетентностно интервю.

Компанията предлага средно по 6 обучения на всеки служител годишно и непрекъснато добавя нови, отговарящи на текущите тенденции и потребности. В дългосрочен план, стратегическите програми, свързани с обучение и развитие и ежедневната мотивация на служителите дава допълнително конкурентно предимство на Kaufland. Благодарение на тях водещия ритейлър успява да запази устойчив във времето квалифициран персонал. Данните сочат, че 57% от екипа на Kaufland е част от компанията над 3 години, а повече от 80% от ръководителите са вътрешно развити и повишени.

Инвестицията в специализирани обучения на служителите е ключова част от работодателската политика на компанията. През 2022 г. тя е инвестирала над 382 000 лв. в обучения на персонала, като сред тях са над 150 специфични експертни и профилиращи курсове, тренинги за личностно развитие и по езици. Над 6 000 от служителите на Kaufland България са преминали през минимум едно присъствено или онлайн обучение през 2022 г. на ниво компания.

<< Обратно към новините