Готов ли Вашият плосък покрив за монтаж на фотоволтаици?

13.03.2023

Готов ли Вашият плосък покрив за монтаж на фотоволтаици?

Плоските фотоволтаични покриви имат повишени изисквания към хидро, топло и пожарна изолация, както и към цялостната покривна обвивка. С ROCKWOOL можете да разчитате на дълготрайни решения.

Със старта на процедурата „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ темата за соларните покриви отново се превърна в обсъждан вариант за собствениците на сгради с плоски покриви, каквито са повечето логистични терминали и редица търговски обекти. Мярката е насочена към микро-, малки, средни фирми и дружества с до 3000 служители от почти всички икономически сектори, включително логистичния. Безвъзмездната финансова помощ, която може да бъде получена чрез мярката е до 1 млн. лв. Средствата са предназначени за изграждане на ВЕИ системи с батерии за съхранение на произведената енергия и предизвикаха интереса на много български предприятия. Независимо дали ще се възползвате от програмата или искате да финансирате проекта си сами, трябва да си отговорите на един важен въпрос:

Готов ли е плоският покрив за монтаж на фотоволтаици?

Няма съмнение, че един от най-важните компоненти на устойчивите плоски покриви е тяхната изолация. Това важи в особена степен за покриви, които са подложени на допълнително натоварване от фотоволтаични инсталации. Качествената изолация с подходящи и специфични материали е от изключително значение, ако не искате да ремонтирате покрива веднъж на всеки 2 - 3 години. Каменната вата ROCKWOOL е в идеална позиция да разреши този проблем.

Два са основните технически параметри, на които трябва да се обърне особено внимание при изолацията на плоския соларен покрив. Те ще се отразят както на хидро и топлоизолацията, така и на цялата носеща обвивка. Това са:

Якост на натиск – показва способността на плоския покрив да понесе цялостното статично натоварване от сняг и соларната конструкция.

Точково натоварване – издръжливост на динамично натоварване, заради градушки и ветровите вибрации от соларната конструкция, която е монтирана върху хидроизолацията и упражнява натиск непосредствено върху ватата. От изключителна важност е този параметър да бъде оценен и заради повишения трафик върху покривната конструкция, който възниква както при монтажа на соларната инсталация, така и при нейната поддръжка.

Якост и издръжливост

Често срещана грешка при избора на изолационен материал за плоския соларен покрив е да се вземе предвид само първия показател. Плоскостите Hardrock 1000 Solar, с технология Dual Density, дават възможност за еднослоен монтаж на изолационния материал, осигуряващ не само 70 kpa якост на натиск, но и 1000 N точково натоварване. Това повишава издръжливостта на ветрови вибрации и на всички дейности свързани със специфичната поддръжка на покрива. По този начин изолацията от каменна вата е в състояние да се справи с допълнителните натоварвания, без да нарушава целостта на покрива.

Не по-малко важни при избора на материал за изолация на соларния покрив, (освен неговата издръжливост), са и допълнителните предимства на каменната вата – висока устойчивост на климатични влияния, изключителна пожарна безопасност, устойчивост на влага и мухъл. Това е съчетано с високи топло и шумоизолационни показатели, които подобряват цялостната ефективност на сградата. Не на последно място, каменната вата е екологичен материал, който запазва своите технически показатели за дългосрочни периоди от време. Правилно подбрана и поставена, тя намалява необходимостта от ремонти и подмяна и може да бъде рециклирана безкрайно, снижавайки до минимум своя екологичен отпечатък.

Повече за предимствата на каменната вата от ROCKWOOL за изолация на плоския фотоволтаичен покрив може да научете, като се свържете с нашите специалисти за индивидуална консултация.

<< Обратно към новините