Одобрени са 1,37 млрд. евро за България по линия на NextGenerationEU

10.11.2022

Одобрени са 1,37 млрд. евро за България по линия на NextGenerationEU

Зелена светлина на първото искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост, страната ни е изпълнила 22 ключови етапа и цели на амбициозния си план.

Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на искането на България за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 1,37 милиарда евро по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Това е ключовият инструмент в основата на NextGenerationEU. Съобщението бе разпространено към медиите от прес службата на ЕК.

На 31 август 2022 г. България представи на Комисията искане за плащане въз основа на постигането на 22 ключови етапа и цели. Те обхващат реформи и инвестиции в областта на образованието, интелигентната промишленост, неутралността по отношение на климата, цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит и контрол, свързана с МВУ.

С искането си българските власти предоставиха подробни и изчерпателни данни, доказващи изпълнението на 22-та ключови етапа и цели. Комисията направи задълбочена оценка на тази информация, преди да представи своята положителна предварителна оценка на искането за плащане.

Българският План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) включва широк набор от мерки за инвестиции и реформи в дванадесет тематични компонента.

Планът ще бъде подкрепен с 5,7 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства.

Следващи стъпки

Комисията изпрати положителната си предварителна оценка до Икономическия и финансов комитет (ИФК) с искане за неговото становище. Становището на ИФК трябва да бъде представено в срок от максимум четири седмици. След неговото оповестяване Комисията ще приеме окончателното решение относно отпускането на средствата в съответствие с процедурата. След като Комисията приеме решението, средствата ще могат да бъдат платени на България.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Според оценката на експертите на Европейската комисия България е готова да получи първо плащане по линия на NextGenerationEU. След като държавите членки дадат зелена светлина, България ще получи 1,37 милиарда евро в резултат на нейния добър и бърз напредък в изпълнението на първия набор от реформи и инвестиции, определени в плана.

<< Обратно към новините