Три процедури за финансиране по ПВУ до края на годината

12.09.2022

Три процедури за финансиране по ПВУ до края на годината

Общо по 3 процедури за финансиране по Плана за възстановяване и развитие (ПВУ) ще могат да кандидатстват фирмите до края на годината.

Това обявиха вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев пред над 300 представители на микро-, малкия среден бизнес на форума „Големите пари за малкия бизнес - възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“ в София.

Вече е отворена първата процедура по ПВУ за микро-, малките и средни фирми, като по нея може да се кандидатства до 21 септември 2022 г. Тя е с общ бюджет от 260 млн. лв. и е с фокус фирми от преработвателната промишленост, управлението на отпадъците, медиите, творческата индустрия, в които малките и средни предприятия и микропредприятията, се нуждаят от средства за техническа модернизация.

От следващия месец ще бъде отворена втората мярка - за ИКТ решения и киберсигурност с общ бюджет от 30,6 млн. лв. за около 1400 предприятия при 100% безвъзмездна помощ.

До края на годината ще стартира и третата процедура - 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия от малките и средни фирми, както и четвъртата процедура - с общ бюджет от 120 млн. лв. - за развойна дейност и интелектуална собственост и върхови постижения в науката.

Министър Пулен обяви, че МИР работи активно и по линия на финансиране от структурните фондове на Европейския съюз. Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв., са почти завършени и са в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната от тях е новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв. и е изпратена в Брюксел за одобрение на 16 август.

Втората – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ - с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена на ЕК до 23 септември. Ресурсите по двете линии ще са достъпни за бизнеса още до края на годината и в първото тримесечие на следващата.

<< Обратно към новините