Кандидатстването за технологична модернизация на фирми приключва скоро

30.08.2022

Кандидатстването за технологична модернизация на фирми приключва скоро
Планът за възстановяване и устойчивост, подкрепен от инициативата NextGenerationEU, предвижда подкрепа за България в размер на 12,2 млрд. евро (7,73 млрд. евро грантове и 4,57 млрд. евро заеми)

Около 600 млн. лв. са средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), за които малките и средни предприятия в България могат да кандидатстват до края на тази година.

Това заяви Александър Пулев, служебен министър на иновациите и растежа по време на информационен ден за възможностите, които механизмът предоставя на бизнеса.

В момента е в ход предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за Технологична модернизация. Кандидатстването по нея е възможно до 21 септември 2022 г. Общият ресурс по тази програма е 260 млн. лв.
Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 35 000 лв., а максималното 700 000 лв., в зависимост от размера на предприятието. Допустими кандидати са фирми, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. Процедурата е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ. Целта е да се повиши ефективността на производствените процеси. Средствата може да се инвестират в – създаване на нов стопански обект, разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, диверсификация на продукцията, както и основна промяна в целия производствен процес.

Повече подробности за условията на кандидатстване могат да се открият на сайта на Министерството на иновациите и растежа.

В средата на месец септември ще бъде отворена и още една процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НПВУ. Бюджетът е около 30 млн. лв., а фокусът е внедряване на ИКТ решения и киберсигурност. По програмата могат да кандидатства микро, малки и средни предприятия. Очакванията на Министерството на иновациите и растежа са средствата по тази програма да достигнат до около 1400 бизнес организации.

Какво още ще се случва до края на годината?

Работи се по отварянето на още две процедури, по които фирми могат да кандидатстват за средства по НПВУ. Това са процедура за Изграждане на ВЕИ мощности със съоръжения за локално съхранение. Предвиденият бюджет по програма е 200 млн. лв. Допустими кандидати отново са микро, малки и средни предприятия, които ще използват произведената енергия са собствени нужди.

До края на 2022 година по плана се очаква да бъдат на разположение за бизнеса около 120 млн. лв. за развойна дейност. Програмата е за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации по НПВУ, а формално процедурата е наречена Процедура за директно предоставяне на средства на иновативни МСП, получили знака за качество „Печат за върхови постижения“. Този „печат“ се издава от конкурси по рамковите програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ на Европейския иновационен съвет.

Предстои екипи на ресорното министерство да се срещат този уикенд с представители на районната администрация на Пловдив и Пазарджик, за да популяризират възможностите за финансиране по НПВУ.

Общо по структурните фондове на ЕС се очаква Министерството на иновациите и растежа да трансферира към бизнеса близо 7 млрд. лв., посочи още Пулев.

Конкретно по Програма за икономическа трансформация (ПИТ) на НПВУ предвиденият финансов ресурс от ЕС е 1,349 млрд. лв.

<< Обратно към новините