1,5 млрд. лв. повече приходи за Агенция Митници

01.08.2022

1,5 млрд. лв. повече приходи за Агенция Митници

Увеличението е с 32,4% спрямо същия период на 2021 г.

6335,6 млн. лв. са приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция „Митници” през първите 6 месеца на 2022 г. Това е с 1551,5 млн. лева (32,4%) над отчетените 4784,1 млн. лева през същия период на 2021 г.

За първото полугодие на 2022 г. Агенция „Митници“ е събрала от ДДС при внос, акцизи и мита, общо 42,3 % от данъчните приходи в държавния бюджет.

Приходите от ДДС от внос за полугодието отбелязват рекордна стойност като за първи път преминават над 3 млрд. лв. и достигат размер от 3357,1 млн. лв. или 64,1% повече спрямо първата половина на 2021 г.

Постъпленията от мита също изпреварват значително миналогодишните и отбелязват ръст от 79,6% до 218,5 млн. лв. С тази стойност приходите от мита за първата половина от 2022 г. надвишават общия приход от мита на годишна база за 2020 г. (209.9 млн. лв.).

Приходите от акцизи достигат исторически най-високи нива и са в размер на 2758 млн. лв., което е с 5,6% повече от същия период на миналата година.

Само за месец юни 2022 г. общите месечни приходи са в размер на 1264,9 млн. лв. и превишават приходите през същия месец на предходната календарна година с 376,2 млн. лева (42,3%), като най-значим е отчетеният ръст на ДДС при внос и мита.

Приходите от ДДС при внос възлизат на 687,6 млн. лв. и регистрират ръст от 80% или с 305,5 млн. лева повече в сравнение с месец юни 2021 г. като така достигат най-високата си месечна стойност от този приходоизточник.

През месец юни 2022 г. постъпленията от мита се увеличават значително с 66,2% и са 39,5 млн. лева, което е с 15,7 млн. лева повече в сравнение с месец юни 2021 г.

537,5 млн. лева са касовите приходи от акцизи през месец юни 2022 г., с 55,6 млн. лева (11,5%) повече от отчетените през същия месец на предходната година.

По прогнозни данни общите приходи на Агенция „Митници“ за месец юли 2022 г. се очаква да постигнат ръст от около 30% спрямо месец юли на миналата година.

<< Обратно към новините