COSCO придобива дял от контейнерен терминал в Германия

28.09.2021

COSCO придобива дял от контейнерен терминал в Германия

Очаква се одобрение на сделката от регулаторните органи.


 

В Хамбург Cosco Shipping Ports (CSPL) придоби 35% миноритарен дял от контейнерния терминал Tollerort (CTT).

Продавачът е Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). CSPL е регистриран термина¬лен оператор в Хонконг и част от Cosco Shipping Group.

CTT е един от трите контейнерни терминала, експлоатирани от HHLA в порт Хамбург, където наред с други големи плавателни съдове могат да се обработват контейнерни кораби с капацитет 20 000 TEU.

<< Обратно към новините