България на 53-то място по конкурентоспособност

19.08.2021

България на 53-то място по конкурентоспособност

Световната класация за конкурентоспособност на IMD постави България на 53 място в ежегодното си класиране.

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) обяви началото на партньорство с Института за развитие на мениджмънта чрез публикуването на изследването за световната конкурентоспособност на IMD през 2021 г. В него Палатата пряко участва чрез подготовката на цялостното проучване на територията на страната, селекцията от фирми и организации.

Световната класация за конкурентоспособност на IMD ежегодно класира икономиките на 64 държави по света и оценява готовността на всяка страна за нейния просперитет. Публикуваните данни предоставят информация за икономическия растеж и конкурентоспособността.

53-тото място на България показва спад с 5 позиции спрямо 2020г., както и предходните няколко години. Според IMD, основните предизвикателства пред България през 2021г. са свързани с политическата нестабилност, нисък процент на ваксинации срещу COVID-19, ограничено разпространение на решенията за електронно правителство, високи енергийни разходи за бизнеса, изоставащо качество на университетското образование, съпроводени с ниски разходи за научноизследователска и развойна дейност, както и постоянен проблем с корупцията.

Страната ни се класира забележително добре в подкатегориите „Икономическа ефективност“ и „Ефективност на правителството“, където индексите на „цените“ заемат 8-мо място и 18-то място в „данъчната политика“. Най-лошата оценка на България е в подкатегорията „Бизнес ефективност“, където страната е класирана на 61-во място, както за подкритерия „пазар на труда“, така и за „управленските практики“.

Институтът за развитие на мениджмънта (IMD) е швейцарска независима академична институция, основана преди 75 години. В продължение на девет години, той е класиран в Топ 3 на годишното глобално класиране на Executive Education на FT.Основната му цел е да развие лидери, желаещи да променят организациите и да допринесат за обществото.

<< Обратно към новините