Търговското салдо на България е на минус

13.04.2021

Търговското салдо на България е на минус

Изнесени са стоки на стойност 9 669,1 млн. лв. през периода януари - февруари 2021 г., което е с 1,7% по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.


 

През февруари 2021 г. общият износ на стоки с трети страни и ЕС възлиза на 4 984,2 млн. лв. и нараства с 2,8% спрямо същия месец на предходната година, според предварителните данни на НСИ. През периода януари - февруари 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 10 371,2 млн. лв. (по цени CIF), или с 2 % по-малко спрямо същия период на 2020 година. През февруари 2021 г. общият внос на стоки нараства с 2,6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 414 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - февруари 2021 г. и е на стойност 702,1 млн. лева. През февруари 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 429,8 млн. лева.

През януари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3% спрямо същия месец на 2020 г. и е в размер на 3 306,9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 71,9% от износа за държавите - членки на ЕС. Вносът на стоки в България от ЕС спада с 0,5% спрямо същия месец на 2020 г. и е на стойност 3 083,9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Унгария, Гърция и Нидерландия. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през януари 2021 г. е положително и е на стойност 223 млн. лева.

През периода януари - февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11,6% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3 051,4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Либия и Руската федерация, които формират 60,3% от износа за трети страни. През февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 0,1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 673,4 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари 2021 г. намалява с 9 % в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3 867,4 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна. През февруари 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 2,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 994,1 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 816 млн. лева. През февруари 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 320,7 млн. лева.

<< Обратно към новините