БДЖ прекрати процедура за закупуване на електрически мотриси

06.04.2021

БДЖ прекрати процедура за закупуване на електрически мотриси

Процедурата е прекратена поради неявяване на двама от участниците на етап за провеждане на преговори.


 

С решение на управителя и прокуриста на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е прекратена процедурата по ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” EООД”.

Процедурата е прекратена поради неявяване на двама от участниците на етап за провеждане на преговори, съобщават от пресцентъра на холдинга. Сключването на договор с единствения участник, допуснат до оценяване и класиране в процедура на договаряне с предварителна покана за участие, където избраният критерий за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена” и когато на пазара обективно съществуват по-голям брой потенциални и заинтересовани изпълнители води до положение, при което не може да бъде постигнато сравнение на поне два и повече подходящи оферти, за да се избере икономически най-изгодната, което нарушава принципа на свободната конкуренция, се посочва още в съобщението на холдинга и допълват, че единственият участник е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка.

По изискванията на ЗОП в момента тече 10 дневен срок за обжалване на решението на възложителя.

<< Обратно към новините