Alstom приключи придобиването на Bombardier

01.02.2021

Alstom приключи придобиването на Bombardier

Придобиването на Bombardier Transportation от Alstom вече е приключено, обявиха от компанията купувач.

Обединената група има общ проформа приход от около 15,7 млрд. евро и 71,1 млрд. евро комбиниран резерв. В компанията вече работят 75 000 души в 70 страни от целия свят. Тя притежава огромни възможности за развитие на научноизследователска дейност и цялостно портфолио от продукти и решения.

Служителите на Bombardier Transport се присъединяват към Alstom Group от 29-ти януари 2021 г.

Референтната цена беше определена на 5,5 млрд. евро – най-ниската стойност в диапазона от 5,5 милиарда до 5,9 милиарда евро, според информацията от 16-ти септември 2020 г. Приходите от придобиването бяха определени на 4,4 млрд. евро, като включват въздействието на механизма за минимална ценова корекция, базирано на отрицателната нетна парична позиция на Bombardier Transport към 31-ви декември 2020 г. и на други допълнителни договорни корекции на стойност 1,1 млрд. евро.

Alstom цели да подготви и финализира продажбите на определени активи на обединената група в съответствие с ангажиментите, описани в прессъобщението на Европейската комисия от 31-ви юли 2020 г.

Групата ще разшири значително търговския си обхват във всички географски райони благодарение на взаимното допълване на двете компании. Докато Alstom Group притежава добре установена клиенти във Франция, Италия, Испания, Индия, Югоизточна Азия, Северна Африка и Бразилия, Bombardier Transport ще засили отношенията с клиенти на стратегически пазари като Обединеното кралство, Германия, Северна Европа, Китай и Северна Америка. Компанията ще има повече възможности в Европа и Северна Америка, които представляват приблизително 75% от пазара, достъпен за OEM. Bombardier Transport предлага експертни центрове за локомотиви и талиги в Германия, монорелсови превози и people mover-и в Канада, градски и регионални влакове във Франция и Обединеното кралство, градски транспорт в Швеция. Освен това включва и 7 утвърдени съвместни компании в Китай.

Както вече беше обявено по-рано, централата на Alstom за Америка ще бъде базирана в Монреал, Квебек и ще управлява всички операции в региона. Освен това ще бъде център за върхови постижения в областта на дизайна и инженерството, който ще надгражда утвърдените силни страни на Квебек в иновациите и устойчивата мобилност.

С железопътен парк от 150 000 превозни средства, Alstom ще разполага с най-голямата инсталирана база в световен мащаб, което дава уникална възможност да засили лидерството си в обслужващата сфера. Продуктовата линия за сигнализация придобива значителни размери и става номер 2 в световен мащаб по отношение на приходите, придобивайки технологичните възможности и търговския капацитет на вече съществуващите стратегически пазари на Alstom.

<< Обратно към новините