Бизнесът: 2021 г. ще бъде тежка за икономиката

11.11.2020

Бизнесът: 2021 г. ще бъде тежка за икономиката

Предприемачите очакват много тежка година напред, тъй като се справят с продължаващото въздействие на пандемията от COVID-19 както върху производителността, така и върху търсенето.

  

Това показва 28-ото годишно издание на Европейско икономическо проучване (EES2021), съобщиха от Българската Търговско Промишлена Палата (БТПП). То представя очакванията на над 58 000 предприятия в 29 европейски държави за следващата година. Резултатите подчертават необходимостта от постоянна подкрепа, бързи и ефективни мерки за възстановяване и координиран европейски отговор, сподели президентът на EUROCHAMBRES Кристоф Лайтл.

Рязкото общо влошаване на доверието в бизнеса, отразено в стръмен спад на годишна база във всички индекси на EES2021, показва, че европейското икономическо възстановяване няма да бъде бързо, тъй като много предприемачи все още се опитват да поемат ефекта от рязкото икономическо влошаване след март. Бизнесът в по-голямата част от страните посочва разходите за труд и условията за финансиране сред основните предизвикателства. Респондентите от Южна Европа са особено разтревожени от натрупания дълг в резултат на COVID-19, докато западноевропейските страни подчертават опасенията относно липсата на квалифицирани работници.

В България основните предизвикателства са почти изравнени. На първо място се подреждат дълговете, създадени в следствие на COVID-19, следвани от прекъсванията на веригите за доставка. Притесненията на компаниите за цените на енергията и суровините макар и с близък процент, намаляват малко сравнявайки с предходните две години от нива около 51% до 42% за 2021г. Драстично е намалението на затрудненията от липса на квалифицирани кадри, което спада с 22%, спрямо очакванията за 2019 и 2020г. Това е логично, предвид увеличената безработица, предизвикана от пандемията и по-широкият достъп до кадри. В същото време, обаче фирмите са значително по-притеснени по отношение на разходите за труд, бележейки 41%.

Тазгодишното икономическо проучване предлага ценни данни за създателите на политики на равнище ЕС и на национално ниво, тъй като те трябва да начертаят път към възстановяване заради огромната свързаност и зависимост на българската икономиката с европейската. EES2021 предоставя препоръки относно най-важните. На ниво ЕС това започва от единния пазар; кризата създаде връщането на определени бариери, но също така потвърди решаващото значение на свободното движение за европейската икономика и общество. Палатските мрежи ще продължат да настояват за по-силен, по-цялостен единен пазар - трябва да се стремим не само да се върнем към предкризисната ситуация, но и да продължим напред с отдавна настъпили реформи и да превърнем ЕС в един вътрешен пазар с повече качество, степен на проследимост и сигурност.

Стремежът на ЕС за двойни цифрови и зелени преходи не трябва да бъде компрометиран, но кризата подчертава колко е жизненоважно, че предприятията - особено МСП - са от основно значение за процеса. Това изисква да се прилага подходът „първо мисли за малките“ при изготвянето и изпълнението на многото законодателни и незаконодателни мерки, които ще се появят от Европейската комисия през следващите месеци и изисква балансиран подход на институциите.

Проучването отразява негативните тенденции от очакванията на компаниите през 2021г. Увеличени нива на очаквания за намаление на приходите от продажби в страната и чужбина, съпътстващи от намаление на позитивните им очаквания. Увеличаване на частта от компании, които ще запазят заетостта през 2021г., но въпреки това и увеличение на тези, които очакват намаление спрямо 2020г.

<< Обратно към новините