ЕС: Възстановяването спира, заради новата вълна на пандемията

05.11.2020

ЕС: Възстановяването спира, заради новата вълна на пандемията

Новата вълна на пандемията през последните седмици причинява смущения в икономиките на страните от ЕС и прекъсна тяхното възстановяване.

  

Това отчита Европейската комисия на свое заседание. Според прогнозата, икономиката на ЕС ще се свие със 7,4 % през 2020 г., преди да се възстанови с ръст от 4,1 % през 2021 г. и 3 % през 2022 г. Икономическите последици от пандемията се различават значително в различните части на ЕС, като това важи и за перспективите за възстановяване.

По отношение на България, прогнозата е за намаление на реалния БВП с 5,1% през 2020 г., като се очаква по-слабо възстановяване през 2021 г. – 2,6% растеж спрямо прогнозираните 5,3% през лятото.

Безпрецедентният обхват на предприетите мерки, по-специално чрез схемите за работа с намалено работно време, позволи повишаването на равнището на безработицата да остане ограничено в сравнение със спада в икономическата дейност. Очаква се безработицата в ЕС да се увеличи на 7,7 % през 2020 г. и 8,6 % през 2021 г. Прогнозата за България е за лек спад на безработицата – от 5,8% през 2020г. на 5,6% през 2021г.

Поради резкия спад на цените на енергията общата инфлация достигна отрицателни стойности през август и септември. Същинската инфлация, която включва всички стоки освен енергията и непреработените храни, също намаля значително през лятото поради по-слабото търсене на услуги, особено услугите, свързани с туризма, и промишлените стоки. Очакванията относно инфлацията в България са съответно 1,2% за 2020 и 1,4% за 2021 г.

<< Обратно към новините