ЕК стартира онлайн платформа за бизнеса

22.10.2020

ЕК стартира онлайн платформа за бизнеса

Европейската комисия разработи нов електронен портал, който да бъде в услуга на европейските търговски компании.

Европейската комисия стартира онлайн портал Access2Markets, в подкрепа на малките и средни компании, които търгуват извън границите на Европейския съюз.

На онлайн портала може да бъде намерена информация за тарифи, митнически процедури и формалности, продуктови изисквания по продукти за повече от 120 експортни пазара извън ЕС, които представляват стойност на износа над 90 %.

Можете също да се намери информация за други ключови области на международната търговия, като: поетапни ръководства за внос/износ на стоки и услуги; насоки относно правилата за произход; инструмент, който помагат да се прецени произхода на продукта; търговска терминология; примери за това как някои тарифи ще намалеят с течение на времето; графики със статистически данни за търговията.

<< Обратно към новините