ЕК прие икономически и инвестиционен план за Западните Балкани

07.10.2020

ЕК прие икономически и инвестиционен план за Западните Балкани
Оливер Вархеи, комисар на ЕС по въпросите на съседството и разширяването

Планира се да бъде мобилизирано финансиране до 9 млрд. евро за водещи инвестиционни инициативи в областта на транспорта и други сектори.

Европейската комисия прие всеобхватен икономически и инвестиционен план за Западните Балкани, чиято цел е да се стимулира дългосрочното икономическо възстановяване, да се подкрепи екологичен и цифров преход на региона, да се насърчи регионалната интеграция и сближаването с Европейския съюз. Икономическият и инвестиционен план определя значителен инвестиционен пакет за мобилизиране на финансиране в размер до 9 милиарда евро за региона, съобщават от пресцентъра на ЕК.

В плана се определят десет водещи инвестиционни инициативи в подкрепа на големите пътни и железопътни връзки в региона, енергията от възобновяеми източници и прехода от енергия от въглища, санирането на обществени и частни сгради с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове, инфраструктурата за управление на отпадъците и отпадъчните води, както и разгръщането на широколентова инфраструктура. Други водещи инициативи включват увеличаване на инвестициите в частния сектор за повишаване на конкурентоспособността и иновациите, по-специално на малките и средните предприятия и гаранция за младежта.

При представянето на новия план комисарят на ЕС по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархеи коментира: „Представяме нашия икономически и инвестиционен план за Западните Балкани за стимулиране на икономическото развитие и възстановяване на региона. Ще мобилизираме финансиране до 9 милиарда евро за водещи инвестиционни инициативи в областта на транспорта, енергетиката, екологичния и цифровия преход, за да се създадат устойчив растеж и работни места. Този план следва да спомогне за превръщането на Западните Балкани в един от най-привлекателните региони за инвестиции в света. Изпълнението, разбира се, ще трябва да върви ръка за ръка с реформите.”

Успоредно с плана за икономически инвестиции в подкрепа на региона Комисията представи насоки за изпълнение на зелената програма за Западните Балкани, която се очаква да бъде приета на срещата на високо равнище за Западните Балкани в София през ноември 2020 г. В нея се предвиждат действия по пет стълба. Те са действия в областта на климата, в това число декарбонизация, енергетика и мобилност, кръгова икономика, с акцент върху отпадъците,рециклирането, устойчивото производство и ефикасното използване на ресурсите, биологично разнообразие с цел защита и възстановяване на природното богатство на региона, борба със замърсяването на въздуха, водата и почвата и устойчиви хранителни системи и селски региони. Цифровизацията ще бъде ключов фактор за горепосочените пет стълба в съответствие с концепцията за двоен екологичен и цифров преход.

Подкрепата чрез новия гаранционен механизъм за Западните Балкани в рамките на гаранцията на ЕС за външна дейност и Европейския фонд за устойчиво развитие плюс се очаква да мобилизира потенциални инвестиции в размер до 20 милиарда евро през следващото десетилетие.

<< Обратно към новините