Как COVID-19 повлия на експорта и импорта

14.09.2020

Как COVID-19 повлия на експорта и импорта

През 2019 г. от България са изнесени стоки на стойност 58 459,4 млн. лв., или с 4,3% повече спрямо 2018 година.

През периода януари - юни 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6,5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 17 170.6 млн. лева, според предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70,5% от износа за държавите - членки на ЕС. През юни 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 0,8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 931,5 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през първите шест месеца на 2020 г. спада с 12,1% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 17 273.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. През юни 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява със 7,5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 968,1 млн. лева.

През периода януари - юли 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 9,4% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 10 666,4 млн. лева, съобщават още от НСИ. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54% от износа за трети страни. През юли 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18,7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 510,9 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през първите шест месеца на 2020 г. Е намалял с 13,3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 12 856 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. През юли 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада със 17,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 896,4 млн. лeвa.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - юли 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 31 111,3 млн. лв., което е със 7,5% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. През юли 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 785,2 млн. лв. и намалява с 10,7% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - юли 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 33 249,5 млн. лв. (по цени CIF), или с 12,8% по-малко спрямо същия период на 2019 година. През юли 2020 г. общият внос на стоки намалява с 15,9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 016,7 млн. лева.

Окончателните данни на НСИ показват, че през 2019 г. от България са изнесени стоки на стойност 58 459,4 млн. лв., или с 4,3% повече спрямо 2018 година. При сравнение на месечните данни за 2019 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през февруари (18,4%), а най-голям спад е регистриран през юни (5,1%). Внесените стоки (по цени CIF) през 2019 г. са за 65 989,9 млн. лв., което е с 5% повече от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2019 и 2018 г. показва, че най-голямо е увеличението през февруари (17,1%), а най-голямо понижение е регистрирано през юни (6,4%).

<< Обратно към новините