Представиха първия 3D мапинг на българската индустрия

10.09.2020

Представиха първия 3D мапинг на българската индустрия

Картите на 14 индустрии с близо 600 хил. заети лица показват оборот от 36 млрд. евро

Министерство на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия представиха първият мапинг на българската индустрия, изготвен в партньорство с Българската работодателска асоциация Иновативни технологии (БРАИТ). Картографирането на индустрията е свободно достъпно на адрес https://bgindustrymap.com/bg/, а сайтът е разработен специално за целта на проекта и позволява избор на една, няколко или всички индустрии, които визуализират на картата на страната всеки производител в конкретния сектор.

Проектът включва бази с данни и подробни карти на 14 предварително избрани индустрии в страната. BG Industry Map позволява още да се избира между представяне по брой заети лица или оборот, търсене по име на фирмата във всички или конкретно избран сектор, като предоставя информация за ЕИК, брой служители, приходи и нетен резултат на всяка една фирма. В секцията за сваляне са достъпни за печат карти.

Новоразработените карти на индустрията са базирани на разработваната и усъвършенствана в продължение на осем години карта, която Аутомотив Клъстер България разработва за компаниите от автомобилния сектор.

Платформата, разработена от БРАИТ за ИАНМСП позволява обновяване на картите с най-актуална информация, така че те да служат на потенциални инвеститори или за икономически справки и занапред. Целта е те да не бъдат моментна снимка на индустрията, а са статистически инструмент.

В рамките на събитието министърът на икономиката Лъчезар Борисов подчерта, че процесът е отворен, тъй като се работи на база на статистическа и друга налична информация в търговския регистър. По негови думи много важно е да се постигне синергия на клъстерно ниво - обединена и по-лесно достъпна и систематизирана информация за потребители и инвеститори. Информацията ще бъде интерактивна за непрекъсната актуализация за обединяване на бизнесите на клъстерно и браншово ниво.

Лъчезар Борисов информира още, че на страницата на Министерството на икономиката ще бъде публикуван двуседмичния отчет. По негови думи по антикризисните мерки се работи ускорено до края на тази седмица ще имаме оценени вече 19 000 проекта по процедурата за микропредприятия. Той подчерта, че интензивно се работата и по раздаването на средства под формата на кредити чрез ББР. „Към днешна дата сме прескочили 100 млн. лв. ресурс, който е инвестиран от ББР“, каза министър Борисов.

<< Обратно към новините