Застрахователните събития – много и най-различни

08.09.2020

Застрахователните събития – много и най-различни

Интервю с Катя Вакова, директор на дирекция Транспортно и морско застраховане в ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.

Ръководената от Катя Вакова дирекция Транспортно и морско застраховане е специализирана както в застраховането на товари, отговорност на превозвача, плавателни съдове и релсови превозни средства, така и в разглеждането на застрахователни претенции по тези застраховки.

На въпроса ми кое от застрахователните събития е най-запомнящото се в нейната практика, отговаря с усмивка: „Често с колегите коментираме, че застрахователните събития при нас са както медицинските случаи при лекарите – много и най-различни. Имали сме големи по размер, но лесни за разрешение, и в същия момент – малки по размер, но твърде продължителни във времето за разрешение случаи. Научили сме се да отделяме еднакво внимание на всяка претенция, да намерим най-доброто решение, да дадем най-правилните съвети на клиентите си.“

- Г-жо Вакова, как развитието на транспортно-логистичния пазар влияе върху създаването на нови застрахователни продукти?

- С развитието на веригата на доставки се развива и търсенето на застрахователно покритие в различните звена – товаро-разтоварни операции, извънредни разходи по време на транспорта, претоварване, междинно складиране, рискове по време на превоза и др. От изключително значение в транспортния процес са събитията, които биха могли да възникнат и да имат сериозни последици за собственика на стоката, превозвача, спедитора и др., което обуславя съществуването на застраховката. Например с допускането на българските превозвачи да извършват каботажни превози на товари на територията на Европейския съюз се създаде необходимост от застрахователно покритие за този вид превози. С развитието на онлайн търговията се създава необходимост и от онлайн застраховане.

 

- Повреди на товарите се случват често. Кога застрахователят прибягва до авариен комисар или до адвокатска кантора?

- Това е един от задължителните въпроси на нашите клиенти, независимо дали по Карго или Отговорност на превозвача. Аварийните комисари са независими юридически лица със съответните разрешения и лицензи, които работят срещу възнаграждение. Погрешно е схващането, че те са представители на застрахователите. Това го е наложила практиката, тъй като в много от случаите аварийните комисари се назначават от застрахователите, а не от товарособствениците и превозвачите. Аварийните комисари са необходими на всички страни при едно събитие. Най-редно е те да бъдат назначени от правоимащото лице - този, който е претърпял вреди по време на превоза. Негово задължение е да докаже пред застрахователя наличието на вреда и нейния размер.

В Булстрад имаме добър екип, който се занимава със застрахователни претенции, и той работи в тясно сътрудничество с колегите от сектор Застраховане, като препоръчва и съдейства с назначаване на аварийни комисари в цял свят.

- На корабите има застрахован и незастрахован товар. При обявяване на обща авария какво се случва в единия и какво в другия случай?

- Понятието „обща авария“ и свързаните с него загуби за товародателя е трудно разбираемо за много от клиентите ни. При обявена обща авария разходите, свързани със спасяването на кораба и товарите, извършени пожертвувания и други определени разходи, се разпределят между собственика на кораба и притежателите на всички товари. Делът на всеки участник в общата авария се изчислява според стойността на спасеното имущество и размера на общоаварийните разходи.

Ако на кораба има товар, който не е застрахован, собственикът на товара трябва да участва със своя дял в разходите, като представи гаранция пред диспашорско бюро. Тя се определя в процент от стойността на неговия товар и се плаща по посочена банкова сметка, а изчислението на разпределението на разходите понякога продължава с години.

Ако на кораба има застрахован товар, то собственикът предоставя авариен бонд на застрахователя си и може бързо да получи и освободи своя товар в местоназначението. Застрахователят плаща размера на определения действителен дял от разходите по общата авария след приключване на продължителна процедура.

Цялото интервю, в което се говори за застрахователните продукти и събития, за разликите и спецификите им можете да прочете
в септемврийското издание на сп. ЛОГИСТИКА ТУК

Както и чрез приложението Bulgarian Transport Press, което можете да свалите от App Store или Google Play.

<< Обратно към новините