Индексът на производствените цени намалява

30.06.2020

Индексът на производствените цени намалява

По-значителен ръст е регистриран при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета за вътрешния пазар.

Общият индекс на цените на производител през май 2020 г. намалява с 1% спрямо предходния месец и с 5,3% в сравнение със същия месец на 2019 г., сочат данните на НСИ.

Спрямо месец април, в преработващата промишленост по-ниски цени на производител се наблюдават при: производството на основни метали - с 6,8%, производството на химични продукти и производството на тютюневи изделия - по 1,0%. По-голямо увеличение на цените е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0,9%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0,4%.

За вътрешния пазар през май 2020 г. е отчетено понижени с 0,6% спрямо предходния месец и с 1,6% в сравнение със същия месец на 2019 г. Понижение на цените спрямо месец април е регистрирано в добивната промишленост - с 5,3%, и в преработващата промишленост - с 3,4%, а увеличение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%.

Спрямо месец май на 2019 г. по-значителен ръст на цените е отчетен при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5,2% (спрямо месец април 2020 г. - 3,2%) и при производството на хранителни продукти - с 5,1%.  В преработващата промишленост е регистрирано увеличенис - с 0.4%, а в добивната промишленост - с 0.7%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2020 г. намалява с 1,7% спрямо предходния месец и с 10,7% спрямо съответния месец на 2019 г.

<< Обратно към новините