ЕК предложи бюджет на ЕС за 2021 г. от 166,7 млрд. евро

24.06.2020

ЕК предложи бюджет на ЕС за 2021 г. от 166,7 млрд. евро
Комисарят Йоханес Хан

Европейската комисия (ЕК) предлага да бъдат отпуснати 3 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа в актуализирана, високоефективна транспортна инфраструктура.

ЕК предложи бюджет на ЕС за 2021 г. на стойност 166,7 милиарда евро. Той ще бъде допълнен с 211 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро под формата на заеми по линия на Next Generation EU - временния инструмент за възстановяване, имащ за цел да бъдат мобилизирани инвестиции и да бъде даден тласък на европейската икономика. За това съобщават от пресслужбата на ЕК.

Годишният бюджет и Next Generation EU съвместно ще мобилизират през 2021 г. значителни по размер инвестиции, които ще послужат за преодоляване на непосредствените икономически и социални последици от пандемията от коронавируса, за даване на тласък на устойчиво възстановяване и за защита и създаване на работни места. Бюджетът e съобразен и с ангажимента за инвестиране в бъдещето, за да се постигне една по-екологична, по-цифровизирана и устойчива Европа. След като бъде приет, той ще бъде първият бюджет от новата многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г., както и първият годишен бюджет, предложен от Комисията, ръководена от председателя Фон дер Лайен.

Комисията предлага да бъдат отпуснати 3 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа в актуализирана, високоефективна транспортна инфраструктура, с цел улесняване на трансграничните връзки. 1,34 милиарда евро са предложени за програмата „Цифрова Европа“ за киберотбраната на Съюза и за подкрепа на цифровия преход. 575 милиона евро - за Програмата за единния пазар, 36,2 милиона евро и 127 милиона евро съответно за програмите за подкрепа на сътрудничеството в сферата на данъчното облагане и митниците. 1,9 милиарда евро са предложени за предприсъединителна помощ, за да се подпомогнат нашите съседи, включително в Западните Балкани.

Голяма част от средствата ще бъдат използвани за приоритетните действия, набелязани във връзка с Next Generation EU, включително 10,13 милиарда евро за InvestEU за инвестиране в устойчива инфраструктура, иновации и цифровизация. Част от средствата ще бъдат отпуснати за Механизма за стратегически инвестиции за постигане на стратегическа автономност в жизненоважните вериги на доставките на европейско равнище. Също така 8,28 милиарда евро се предлагат за Инструмента за подкрепа на платежоспособността, предложен от NextGeneration EU, за посрещане на нуждите, свързани с платежоспособността, на жизнеспособни дружества от всички икономически сектори.

47,15 милиарда евро са предложени като политиката на сближаване, които ще бъдат допълнени с 42,45 милиарда евро по линия на REACT-ЕU, както е предложено в рамките на Next Generation EU. Средствата ще бъдат използвани за субсидиране на заетостта, схеми за работа с намалено работно време и мерки за младежка заетост, както и за ликвидност и платежоспособност за МСП.

Комисарят Йоханес Хан, който отговаря за бюджета на ЕС, заяви: „В тези изключителни времена предложението на ЕК мобилизира безпрецедентна подкрепа. Годишният бюджет за 2021 г. ще помогне на стотици хиляди лица, предприятия и региони да преодолеят кризата и да излязат от нея по-силни от преди. За тази цел трябва да постигнем споразумение относно дългосрочния бюджет и Next Generation EU - споразумение, което ще даде сигнал за увереност в цяла Европа.“

Проектобюджетът за 2021 г. се основава на предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, представено на 27 май 2020 г. След като Европейският парламент и Съветът постигнат съгласие по МФР за периода 2021-2027 г., включително Next Generation EU. Комисията ще адаптира съответно предложението си за бюджета за 2021 г. чрез писмо за внасяне на корекции.

<< Обратно към новините