Обещаните пари идват

14.05.2020

Обещаните пари идват

ЕК одобри схемата на стойност 88 милиона евро (около 173 милиона лева) за подпомагане на българските микро- и малки предприятия, засегнати от пандемията от коронавирус.

Мерките за подпомагане в рамките на схемата ще бъдат съфинансирани в голяма степен от Европейския фонд за регионално развитие (75 милиона евро). Подкрепата ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на микропредприятията и малките предприятия, включително и на самостоятелно заетите лица, и да им помогне да продължат своята дейност по време на пандемията и след това.

Схемата ще бъде достъпна за дружества, осъществяващи дейност в различни сектори, с изключение на селското стопанство, рибарството, аквакултурите и горското стопанство. Според очакванията приблизително 17 300 микро- и малки предприятия ще се възползват от тази подкрепа.

Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г.

Микро- и малките средни предприятия, засегнати от кризата, ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ от 3 до 10 хил. лв. по линията на ОПИК. Вторият опит на програмата за подкрепа стартира от днес, а крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура е до 15 юни. 

<< Обратно към новините