Български компании доминират на местния инвестиционен пазар

16.08.2019

Български компании доминират на местния инвестиционен пазар

През първото полугодие на 2019 г. се наблюдава обрат в тенденциите на инвестиционния пазар на имоти в България. Българските инвеститори отново взимат превес и допринасят за по-голямата част от транзакциите – 59%.

Това сочи проучване на Colliers International на инвестиционния пазар през първото полугодие на 2019 г. Прогнозите на Colliers от края на 2018 г. за свиване на инвестиционните обеми се реализираха. Общата стойност на инвестиционните сделки към средата на годината е малко над 167 млн. евро. Сред причините за това е недостигът на нов готов продукт за придобиване.
Сделките с имоти, генериращи доход, са предпочитани (53%) пред тези, придобити със спекулативна цел (47%). В радара на инвеститорите са основно парцели за строеж (близо 42% от всички транзакции) и офис площите (32%), следвани от хотели (19%) и други типове площи (8%). Нивата на възвръщаемост запазват стойностите си от 2018 г. - за офиси (8%), за търговски площи – 7,25% и 9,5% за индустриални.
Според Colliers инвестиционния обем в края на 2019 г. ще продължи да бъде по-нисък от този през последните две години, но да надвишава стойностите на годишна база, регистрирани в периода 2009 - 2016 г. Сегментите с най-голям инвестиционен потенциал са офисни и търговски площи, при които се наблюдава устойчиво развитие, висока заетост на проектите и стабилни наемни нива. Засиленото търсене и купуване на парцели ще се запази - сигнал, че пазарът се намира във фаза, подходяща за развитие на нови проекти, които в последствие могат да се превърнат в инвестиционен продукт.

<< Обратно към новините