Ще има второ издание на Механизма за свързване на Европа

14.03.2019

Ще има второ издание на Механизма за свързване на Европа

ЕС иска да гарантира, че водещата програма Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) ще продължи да финансира ключови проекти в областта на транспорта, цифровите технологии и енергетиката и след 2020 г.

Комитетът на постоянните представители на Съвета потвърди общото споразумение, постигнато от румънското председателство и Европейския парламент по предложението за стартиране на второто издание на програмата, което да обхване периода 2021 – 2027 г.

Общото споразумение обхваща всички разпоредби на регламента с изключение на финансовите и хоризонтални въпроси, които се обсъждат като част от преговорите по следващата многогодишна финансова рамка (МФР), която обхваща периода 2021 – 2027 г.

В областта на транспорта МСЕ ще насърчава оперативно съвместимите и мултимодални мрежи за развитието и модернизацията на железопътната и шосейната инфраструктура и инфраструктурата за транспорт по вътрешни водни пътища и море, както и безопасната и сигурна мобилност. С приоритет ще се ползва по-нататъшното развиване на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T), като се акцентира върху трансгранични проекти с добавена стойност за ЕС.
МСЕ 2.0 освен това ще гарантира, че когато инфраструктурата е адаптирана към подобряване на военната мобилност в рамките на Съюза, тя е съвместима с двойна употреба и отговаря както на граждански, така и на военни нужди, се посочва в съобщение за медиите на пресцентъра на Съвета на Европейския съюз.

В програмата се акцентира върху полезните взаимодействия между транспортния, енергийния и цифровия сектор, като целта е повишаване на ефективността на действията на ЕС и оптимизиране на разходите за изпълнение. За да се постигне това, се предвижда приемането на междусекторни работни програми, които биха позволили действия в области като свързаната и автоматизираната мобилност или алтернативните горива.

<< Обратно към новините