ЕС наложи защитни мита върху вноса на стомана

04.02.2019

ЕС наложи защитни мита върху вноса на стомана

Европейската комисия публикува регламент за налагане на окончателни защитни мерки върху вноса на стоманени продукти.

Те влизат в сила от 2 февруари и заменят действащите от юли 2018 г. насам временни мерки.
През март 2018 г. Комисията започна разследване като част от действията на ЕС в отговор на решението на САЩ да наложи мита върху стоманените продукти. Разследването показа рязко нарастване на вноса на стоманени продукти в ЕС. Това сериозно застрашава производителите в стоманодобивния сектор в ЕС, чието положение остава нестабилно поради запазилия се свръхкапацитет на световния пазар на стомана и безпрецедентния брой прояви на нелоялни търговски практики от страна на някои търговски партньори. Ограниченията на пазара на САЩ, предизвикани от митата върху стоманата, въведени по силата на раздел 232 от американския Закон за разширяване на търговията, водят до пренасочване на търговските потоци към ЕС.
Тези мерки са изцяло в съответствие с ангажиментите, поети от ЕС в рамките на СТО и са грижливо обмислени, така че количеството на вноса да гарантира ефективна конкуренция на европейския пазар на стомана и наличие на достатъчен избор за потребителите.
Мерките се отнасят за 26 категории стоманени продукти и се състоят в тарифни квоти, след чието надхвърляне ще се прилага мито в размер на 25 %. Тарифните квоти напълно запазват традиционните равнища на вноса в ЕС и постепенно ще се увеличават. Тази система е сходна на действащите понастоящем временни мерки, с някои важни изменения, които свеждат до минимум нарушенията в търговията и запазват традиционните търговски договорености по отношение на количествата и произхода на продуктите. Така например основните държави доставчици ще се ползват от индивидуални квоти въз основа на собствения им внос в миналото.
Тези мерки следва да останат в сила за срок от 3 години, но може да бъдат преразгледани в случай на промяна на обстоятелствата.

<< Обратно към новините